Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Suwałki

W serwisie znajdziesz 7034 przetargów w miejscowości SuwaÅ‚ki.

94077 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn: Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego w Suwałkach - etap III

93607 / 2016-06-20 - Inny: Wspólnota Mieszkaniowa

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych szt. 12 i pomieszczeń gospodarczych szt. 7 oraz wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach

92467 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki

91883 / 2016-06-17 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury

Suwalski Ośrodek Kultury - Suwałki (podlaskie)
CPV: 341144003 (Minibusy)
Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów osobowego i ciężarowego do 3,5 tony.

91869 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowe obejmujące przebieralnie damską i męską wraz z natryskami i WC w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach

91355 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 453143004 (Instalowanie infrastruktury okablowania)
Budowa oświetlenia ulicy 1 KD wraz z doświetleniem placu zabaw i boiska przy ulicy Jagiełły w Suwałkach

91083 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 712221001 (Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich)
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie Miasta Suwałk - część południowa

88089 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

86413 / 2016-06-15 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach

86189 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola nr 5 w Suwałkach

86045 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku gospodarczo - technicznego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33 w Suwałkach

85585 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 504000009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych)
Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw aparatury medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dopuszczających tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury.

84911 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 799520002 (Usługi w zakresie organizacji imprez)
Zorganizowanie imprezy masowej Międzynarodowy Festiwal Kulinarny pn. Sąsiedzi przy Stole

81695 / 2016-06-13 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Suwałki (podlaskie)
CPV: 245420005 (Polimery akrylowe w formach podstawowych)
Dobór i dostawy polielektrolitu w postaci emulsji na oczyszczalnię ścieków w Suwałkach.

81253 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

79661 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

79317 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Archiwum Państwowe w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i adaptacji budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

78751 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk

77413 / 2016-06-09 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Areszt Śledczy w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Suwałkach. CPV 03200000-3