Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wigierski Park Narodowy

W serwisie znajdziesz 248 przetargów Wigierski Park Narodowy.

88312 / 2016-04-14 - Inny: państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 033100005 ()
Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy: a) narybek siei - 31 000 szt, b) narybek węgorza europejskiego - 140 kg, c) narybek lina - 690 kg, d) narybek pstrąga potokowego - 4000 szt, e) narybek troci jeziorowej - 2000 szt, f) narybek suma europejskiego - 2000 szt. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, oddzielnie dla każdego gatunku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na dostawę ilości mniejszych niż określone w punkcie IV a-f. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 03310000-5 - ryby, skorupiaki i produkty wodne, 03311000-2 - ryby.

37023 / 2016-04-11 - Podmiot prawa publicznego

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 772000002 (Usługi leśnictwa)
Rozdrabnianie gałęzi w 2016 r. w Wigierskim Parku Narodowym

54512 / 2016-03-10 - Podmiot prawa publicznego

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 772000002 (Usługi leśnictwa)
Rozdrabnianie gałęzi w 2016 r. w Wgierskim Parku Narodowym

344578 / 2015-12-16 - Inny: państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 091321004 ()
Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych

313740 / 2015-11-20 - Inny: państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 091321004 ()
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

311716 / 2015-11-19 - Inny: państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 093100000 ()
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 17 punktów odbioru w planowanej ilości 747600 kWh na 2 lata od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

138955 / 2015-09-22 - Inny: Ochrona Åšrodowiska

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej posadzki betonowej o pow. 161, 54 m2

246512 / 2015-09-21 - Inny: Państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydaniu przewodnika terenowego Motyle dzienne i kraśniki Suwalszczyzny - przewodnik terenowy

217816 / 2015-08-24 - Inny: Państwowa osoba prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydaniu przewodnika terenowego Motyle dzienne i kraśniki Suwalszczyzny - przewodnik terenowy

103673 / 2015-07-13 - Inny: Ochrona Åšrodowiska

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)
Konserwacja i naprawa drogi gruntowej o długości 4200 m wykorzystywanej jako dojazd pożarowy

84075 / 2015-06-10 - Inny: Ochrona Åšrodowiska

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)
Konserwacja i naprawa drogi gruntowej o długości 4200 m wykorzystywanej jako dojazd pożarowy

118680 / 2015-05-20 - Inny: Państwowa Osoba Prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 033110002 ()
Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy a) narybek siei - 26 000 szt. b) narybek węgorza europejskiego - 40 kg. c) narybek lina - 690 kg. d) narybek pstrąga potokowego - 4000 szt.

40079 / 2015-03-23 - Inny: Ochrona Åšrodowiska

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452425005 ()
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego - zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji.

62842 / 2015-03-20 - Inny: Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 792121004 (Usługi audytu finansowego)
AUDYTU projektu LIFE11 NAT/PL/000431 pn.: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska, współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE

20815 / 2015-02-17 - Inny: Ochrona Åšrodowiska

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452420005 (Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych)
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego - zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji.