Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Sosnowiec

W serwisie znajdziesz 10054 przetargów w miejscowości Sosnowiec.

93277 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 331411269 (Podwiązki naczyniowe)
Dostawa klipsów naczyniowych Dostawa folii chirurgicznej Dostawa bielizny operacyjnej jednorazowego użytku sterylnej oraz zestawów operacyjnych

91439 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, prawomocnych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla: Zadania 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Bór w Sosnowcu i Zadania 2 -Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu

90465 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 452610004 (Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty)
Roboty remontowo-budowlane w 5-ciu miejskich placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie docieplenia dachów i ścian zewnętrznych budynków

89283 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa żywności do stołówek wchodzących w skład Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu

84913 / 2016-06-14 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 642100001 (Usługi telefoniczne i przesyłu danych)
Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów oraz kart SIM dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

84819 / 2016-06-14 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usług w zakresie transportu samochodem sanitarnym osób w pozycji leżącej i siedzącej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

81997 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zakład Usług Komunalnych - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 441136001 (Bitum i asfalt)
Dostawa sprzedaż wraz z transportem asfaltu drogowego D50-70 do produkcji masy asfaltobetonowej w otaczarni WMB-30.

73395 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Dostawa drenów do drenażu dróg żółciowych typu T-Kehr;preparatu konserwująco -odżywczego Eusol C

71965 / 2016-06-07 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 507000002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji instalacji budynkowych)
Usuwanie awarii w ramach Pogotowia Technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo - kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

71957 / 2016-06-07 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 507200008 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji centralnego ogrzewania)
Konserwacja oraz usuwanie awarii wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu