Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

W serwisie znajdziesz 11646 przetargów 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg).

93435 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wilków - Wilków (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu dróg gminnych nr 113479L od km 0+027,50 do km 0+496,50 i nr 113480L od km 0+698,50 do km 0+867,60, stanowiących wzajemne przedłużenie, wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 113481L od km 0+000 do km 0+016,90 w miejscowości Rogów

92993 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czarnocin - Czarnocin (świętokrzyskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Stawiszyce, działka nr ewid. 299, odcinek od km 0+000 do km 0+280, na dł. 280 mb

92723 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radzymin - Radzymin (mazowieckie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Budowa miasteczka rowerowego na dz. nr ew. 451/5 w obrębie 0018 Słupno w miejscowości Słupno przy ul. Żeromskiego w gminie Radzymin

92313 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Jabłonnie - Jabłonna (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogi gminnej nr 107151L w miejscowości Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 0+008,50 do km 0+121,20.

91205 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Ryglic - Ryglice (małopolskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ryglice: Część I - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny - droga na Zbiornik, nr drogi/dz. ewid. 257/2, 257/5 w km od 0+005 do 0+450, Część II - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kowalowa - droga na Gubernata, nr drogi/dz. ewid. 207/1 w km od 0+650 do 1+020.

90835 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czarnocin - Czarnocin (świętokrzyskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 13 i 20/2, w miejscowości Malżyce, odcinek od km 0+000 do 0+475, na dł. 475 mb

89515 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina ZÅ‚otniki Kujawskie - ZÅ‚otniki Kujawskie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze - Tuczno (etap I) gm.Złotniki Kujawskie Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niszczewice (etap IV) gm.Złotniki Kujawskie

89445 / 2016-06-16 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Budowa drogi gminnej nr 106845 L- ulicy Dąbrówki w Lublinie wraz z ciągami pieszymi do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

89147 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Czarnocin - Czarnocin (świętokrzyskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowa drogi gminnej Malżyce- Turnawiec- Czarnocin, działka nr ewid. 358, odcinek od km 0+000 do km 1+064, na dł. 1064 mb

88865 / 2016-06-16 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie - Tarnów (małopolskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Budowa układu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową na skrzyżowaniu al. M. B. Fatimskiej i ul. Słonecznej w Tarnowie

87703 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - Rudnik (podkarpackie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie działek nr ewid. 606 i 660 w miejscowości Przędzel i przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Rudniku nad Sanem