Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Łódź

W serwisie znajdziesz 61333 przetargów w miejscowości Łódź.

95065 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Świadczenie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw bieżących i awaryjnych systemów instalacji pożaru, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania, stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200 i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego (nr postępowania 25/CG/2016).

95043 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w 2016 roku

94621 / 2016-06-20 - Inny: Samodzielna Gminna Jednostka Organizacyjna

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 453000001 ()
Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53.

94209 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
109/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

93993 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
110/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

93463 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 507110002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych)
Nr sprawy 59/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę wymiany układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w szpitalnej stacji abonenckiej 15/0,4 kV, nr 50792 przy ul. Paderewskiego 2 wraz z wymianą 5 sztuk wyłączników na odpływach kablowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi

93455 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Dostawa przyborów do pisania i galanterii biurowej dla Uniwersytetu Łódzkiego.

93359 / 2016-06-20 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Łódź (łódzkie)
CPV: 331922004 (Stoły medyczne)
ZP/17/2016 Dostawa foteli ginekologicznych i fotela zabiegowego dla Instytutu CZMP w Łodzi

93209 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
Opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielenia doziemnej zewnętrznej instalacji wodociągowej na instalację doziemną zewnętrzną wodociągową wody bytowej i instalację doziemną zewnętrzną hydrantową na terenie CKD UM przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi wraz z dozorem autorskim

93207 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 184243000 (Rękawice jednorazowe)
Sukcesywne dostawy sterylnych i niesterylnych rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 3 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, ZP/49/2016.

93199 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 331900008 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
Sukcesywna dostawa produktów medycznych z podziałem na 5 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/48/2016

92821 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w kompleksie budynków wraz z posesją Akademii Muzycznej w Łodzi

92811 / 2016-06-17 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny nr 2 w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne cz 3.

92633 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. Dolina Warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 4+250-10+010, przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Myi w km 0+000-4+250 gm. Sieradz, pow. sieradzki

92325 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 907200000 (Ochrona środowiska)
Sporządzenie aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz raportem z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012 za lata 2014-2015. sygnatura ZP.272.45.2016

92267 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów - Łódź (łódzkie)
CPV: 720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)
Usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRaad, STER , PharmaNET, InfoMedica wraz ze środowiskiem serwerowym i sieciowym 281/PN/ZP/U/2016

92249 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont ogrodzenia murowanego i ścian budynku B siedziby Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

92007 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych - Łódź (łódzkie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa mebli do Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.