Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W serwisie znajdziesz 4952 przetargów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

132200 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Lubliniec (śląskie)
CPV: 804112000 (Usługi szkół nauki jazdy)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników i uczestniczek projektu Gotowi do startu! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

131734 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Lubliniec (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Gotowi do startu! realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

115202 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 853125004 (Usługi rehabilitacyjne)
świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn.Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

91388 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 853125004 (Usługi rehabilitacyjne)
Świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej

20410 / 2016-01-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rybnik (śląskie)
CPV: 851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Rybniku

4481 / 2016-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rybnik (śląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim.

4395 / 2016-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rybnik (śląskie)
CPV: 851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim

358886 / 2015-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dębica (podkarpackie)
CPV: 850000009 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej)
PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO

349370 / 2015-12-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rybnik (śląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim

329272 / 2015-12-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rybnik (śląskie)
CPV: 851212706 (Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Świadczenie usługi psychologa w ramach projektu Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim

324740 / 2015-11-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dębica (podkarpackie)
CPV: 850000009 (Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej)
PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO

191992 / 2015-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Wsparcie na starcie

180542 / 2015-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Zorganizowanie Warsztatów aktywizujących w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

171920 / 2015-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sanok (podkarpackie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu systemowego Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

157772 / 2015-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sanok (podkarpackie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Program Aktywizacji Społecznej w powiecie sanockim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

157124 / 2015-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Zorganizowanie Warsztatów aktywizujących w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

148068 / 2015-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Świadczenie usług w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy cz. 1

89211 / 2015-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL oraz USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA RZECZ PCPR

89149 / 2015-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sierpc (mazowieckie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z WAMI - DLA WAS 7.1.2 POKL oraz USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA RZECZ PCPR

144702 / 2015-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego ukierunkowanego na rozwój uzdolnień i indywidualnych zainteresowań dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz osób usamodzielnianych - beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Równi lecz różni.

83265 / 2015-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Bochnia (małopolskie)
CPV: 224590002 (Bilety)
Umożliwienie 10 osobom uczestnictwa w XIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, rodzin i profesjonalistów Umacnianie i zdrowienie, Dać nadzieję w dniach 11 czerwca 2015 i 12 czerwca 2015

135420 / 2015-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Organizacja wyjazdowego warsztatu edukacyjnego dla rodzin zastępczych w związku z realizacją projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

135390 / 2015-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 805700000 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)
Organizacja wyjazdowego warsztatu aktywizacyjnego dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

134292 / 2015-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 805000000 ()
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe..

78831 / 2015-05-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Szydłowiec (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko.

78077 / 2015-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Bochnia (małopolskie)
CPV: 224590002 (Bilety)
Umożliwienie 10 osobom uczestnictwa w XIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, rodzin i profesjonalistów Umacnianie i zdrowienie, Dać nadzieję w dniach 11 czerwca 2015 i 12 czerwca 2015

76593 / 2015-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Bochnia (małopolskie)
CPV: 921100002 ()
Zamówienie w związku z realizacją debaty społecznej wokół problematyki zdrowia psychicznego, problemów społecznego napiętnowania u społecznego tabu w temacie osób chorych psychicznie

73157 / 2015-05-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Bochnia (małopolskie)
CPV: 921110002 (Usługi produkcji filmów kinowych i wideo)
Zamówienie w związku z realizacją debaty społecznej wokół problematyki zdrowia psychicznego, problemów społecznego napiętnowania i społecznego tabu w temacie osób chorych psychicznie na kanwie dyskusji o filmie pt Lek wysokości