Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi lubelskie

W serwisie znajdziesz 142478 przetargów w województwie lubelskie.

95075 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania płyty boiska Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

94979 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Urszulin - Urszulin (lubelskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Urszulin w roku szkolnym 2016/2017.

94945 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Garbów - Garbów (lubelskie)
CPV: 905111002 ()
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garbów

94927 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót malarskich i remontowych w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

94747 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 181000000 (Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki)
Dostawa składników umundurowania dla inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2016 roku

94657 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dołhobyczów - Dołhobyczów (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

94649 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Końskowola (lubelskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
dostawa zestawów komputerowych oraz projektorów dla LODR w Końskowoli

94535 / 2016-06-20 - Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych

94403 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Nałęczów - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci połączeń komunikacyjnych w ramach Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów

94383 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
zamówienie uzupełniające do zadania pn Wykonanie remontu pomieszczeń i robot zewnętrznych w KPP w Kraśniku, ul. Lubelska 83

94377 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim - Janów Lubelski (lubelskie)
CPV: 805300008 (Usługi szkolenia zawodowego)
usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych Spawanie metodą MAG-135

94359 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń Posterunku Policji w Suścu pow. Tomaszów Lubelski

94259 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Nałęczów - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie projektu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP, w ramach projektu Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów

94183 / 2016-06-20 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska na odcinku Babice - Wola Obszańska od km 57+567,00 do km 58+567,00 o długości 1,0 km

94113 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Żyrzyn - Żyrzyn (lubelskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie.

93955 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 - 11+403 (11+024),gm.Łaziska,pow.Opole Lubelskie, obiekt 2 w km 4+420 -5+830 na dług. 1,410 km.

93949 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 - Lublin (lubelskie)
CPV: 331900008 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH i innych produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran