Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 905000002 (Usługi związane z odpadami)

W serwisie znajdziesz 8785 przetargów 905000002 (Usługi związane z odpadami).

94657 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dołhobyczów - Dołhobyczów (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

94367 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Krzymów - Krzymów (wielkopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów

94227 / 2016-06-20 - Inny: Spółka z o.o.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Oława (dolnośląskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

93333 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. - Koleczkowo (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad opakowany

93281 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. - Koleczkowo (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11- frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad luzem.

93215 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Skierniewice

93201 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. - Koleczkowo (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o średnicy powyżej 160/180 mm.

92553 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina WÅ‚oszakowice - WÅ‚oszakowice (wielkopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

92489 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina i Miasto Tuliszków - Tuliszków (wielkopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków

91577 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tuszów Narodowy - Tuszów Narodowy (podkarpackie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy

91281 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Milicz - Milicz (dolnośląskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu gminy Milicz

91155 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Mokobody - Mokobody (brak)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOKOBODY Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

90687 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 lipca do 31 sierpień 2016 r.

90529 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nasielsk - Nasielsk (mazowieckie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk

90089 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo - Choczewo (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Choczewo - zamówienia uzupełniające

90059 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kwilcz - Kwilcz (wielkopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach z terenu gminy Kwilcz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

89943 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Puszcza Mariańska - Puszcza Mariańska (mazowieckie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Puszcza Mariańska

89377 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mokrsko - Mokrsko (łódzkie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

87517 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Przechlewo - Przechlewo (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych na terenie Gminy Przechlewo, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

87455 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Biskupice - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE

87407 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Olszewo-Borki - Olszewo-Borki (mazowieckie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Olszewo-Borki

87247 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ełk - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ełk do RIPOK w Siedliskach-zamówienia uzupełniające

86989 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01 i o kodzie 15 02 03 dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

86821 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Rzewnie - Rzewnie (mazowieckie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie

86573 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kartuzy - Kartuzy (pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUBLICZNYCH POJEMNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KARTUZY

86313 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski w Stawiskach - Stawiski (podlaskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski

86267 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Panki - Panki (śląskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Panki

86083 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brójce - Brójce 39 (łódzkie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.