Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi PÅ‚ock

W serwisie znajdziesz 10732 przetargów w miejscowości PÅ‚ock.

94665 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska Filia w PÅ‚ocku - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa przy ul. Jachowicza 2 w PÅ‚ocku

92359 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 323410005 (Mikrofony)
Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

92201 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Płock (mazowieckie)
CPV: 452230006 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)
Wykonanie zamówienia dodatkowego przy realizacji zadania pn. Budowa placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I i II w ramach zadania - Modernizacja i rozbudowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

91977 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa Pływalni Miejskiej Jagiellonka - remont niecek basenowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

91341 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Okrzei do Stary Rynek

90109 / 2016-06-16 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Zamówienia uzupełniające na ochronę fizyczną budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

88883 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku.

88237 / 2016-06-15 - Inny: związek międzygminny

ZwiÄ…zek Gmin Regionu PÅ‚ockiego - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 906500008 (Usługi usuwania azbestu)
Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka.

85703 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 391621006 (Pomoce dydaktyczne)
Wyposażenie dla Miejskiego Przedszkola nr 34. im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2

85355 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 773000003 (Usługi ogrodnicze)
Wykonanie nasadzeń roślinnych w postaci drzew i krzewów na dz. nr 220/3 - Oś. Miodowa Jar wraz z pielęgnacją gwarancyjną

85057 / 2016-06-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 301921136 (Wkłady drukujące)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek drukareki faksów w II półroczu 2016 r.

84305 / 2016-06-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SÄ…d Rejonowy w PÅ‚ocku - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 301921136 (Wkłady drukujące)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Płocku

83959 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 653100009 (Przesył energii elektrycznej)
Świadczenie usług dystrybucji dla punktu poboru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. na czas nieoznaczony.

83915 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 653100009 (Przesył energii elektrycznej)
Świadczenie usług dystrybucji do budynku Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 7 w okresie od 01.01.2016 r. na czas nieoznaczony.

83185 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

83151 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r

81865 / 2016-06-13 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 424161006 (Windy)
Zakup i montaż dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Inspektoratu ZUS w Ostrołęce

80417 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7 w Płocku.

78275 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 323424006 (Sprzęt nagłaśniający)
Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2.