Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Warszawski Uniwersytet Medyczny

W serwisie znajdziesz 4389 przetargów Warszawski Uniwersytet Medyczny.

94253 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy - AEZ/S-063/2016

93825 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 411100003 (Woda pitna)
Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Działdowskiej 1 oraz przy ul. E. Plater 21, znak sprawy AEZ/S-030/2016

92317 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej

90601 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet I - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Apteki WUM przy ul. Banacha 1F. Pakiet II - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1. Znak sprawy: AEZ/S-085/2016

88213 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 440000007 ()
Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

86809 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805610004 (Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia)
Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-060/2016

84851 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798230009 (Usługi drukowania i dostawy)
Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, AEZ/S-074/2016

81201 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391000003 (Meble)
Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety, znak sprawy - AEZ/S-087/2016

79863 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336960005 (Odczynniki i środki kontrastowe)
Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

79325 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 384240003 (Urządzenia pomiarowe i sterujące)
znak sprawy: AEZ/S-091/2016 Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

64999 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302160006 (Czytniki magnetyczne lub optyczne)
Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-070/2016

64883 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-034/2016

64557 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 301243007 (Bębny do maszyn biurowych)
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM znak sprawy: AEZ/S-032/2016

64405 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-025/2016

63961 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 323220006 (Urządzenia multimedialne)
Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2016

62409 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-092/2016

60359 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 384322004 (Chromatografy)
Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

135342 / 2016-05-25 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331900008 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM; znak sprawy: AEZ/S-088/2016

131264 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 331900008 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-035/2016.

57333 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 12th Warsaw International Medical Congress (12.05. - 15.05.2016 r.) Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom Uczelni (27.06.2016 r.).

57241 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391130007 (Różne siedziska i krzesła)
Zamówienie uzupełniające na dostawę krzeseł i foteli dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-082/2016