Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Białystok

W serwisie znajdziesz 31467 przetargów w miejscowości BiaÅ‚ystok.

95031 / 2016-06-20 - Inny: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.

94545 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK - Białystok (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

94365 / 2016-06-20 - Inny: miejska instytucja kultury

Białostocki Teatr Lalek - Białystok (podlaskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zakończenie modernizacji dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek i jej obrębu - etap V

94197 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części

94111 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 397111206 (Zamrażarki)
AZP/261/D/31/TIN/SWI/A10/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 części: część 1 Zamrażarka niskotemperaturowa część 2 Zamrażarka niskotemperaturowa.

93943 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Mechanicznych - Białystok (podlaskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegajÄ…ce na przebudowie istniejÄ…cego utwardzenia terenu wraz z budowÄ… nowego utwardzenia

93809 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski

93135 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Wykonanie opracowania Studium Wykonalności do każdego z Projektów: Zadanie 1 - Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Zadanie 2 - Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zadanie 3 - Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Zadanie 4 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Zadanie 5 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690

92955 / 2016-06-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu wnętrza starej hali sportowej Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku.

92953 / 2016-06-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 509312002 ()
Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku

92439 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 395150005 (Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne)
Sprzedaż i dostawa kotar na wyposażenie hali znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku.

92413 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 504200009 ()
Przetarg nieograniczony na usługę regeneracji, naprawy oraz wymiany narzędzi na potrzeby SP ZOZ MSW w Białymstoku

92403 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 715200009 (Usługi nadzoru budowlanego)
Nr sprawy: AZP/261/U/16/TIN/SRM.213.CSM.1.70.2016 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej.

92369 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Poradni Urologicznej w części budynku F SP ZOZ MSW w Białymstoku

92347 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 13 ul. Piastowska 3D.

91863 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II

91667 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
AZP/261/U/14/TIN/SRM/2111/CSM/3/60/2016 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

91645 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700

91239 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

91109 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Białystok - Białystok (podlaskie)
CPV: 642120005 (Usługi telefonii komórkowej)
Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych, oraz przesyłania SMS-ów

90911 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 19 w miejscowości Sokółka w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych