Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)

W serwisie znajdziesz 941 przetargów 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów).

93809 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski

89649 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S

70255 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (gm. Łapy)

70087 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 - nr postępowania 048/16

61927 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie - Wola Rębkowska (mazowieckie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu JNI 1001830 w ciągu drogi powiatowej nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 1+761przez rz. Borowianke wraz z dojazdami

60279 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego - Krosno (podkarpackie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce

133958 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach - Zgłobice (małopolskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rzepianka w m. Rzepiennik Biskupi w ciągu drogi powiatowej nr 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica.

127026 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka -Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej

126926 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu w miejscowości Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 w ciągu drogi powiatowej nr 1024S

54809 / 2016-05-17 - Administracja samorządowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Niestępówka w miejscowości Golądkowo w km 48+607, drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz reprofilacji i umocnieniu koryta rzeki - nr postępowania 032/16.

120810 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Jasienica - Jasienica (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka starego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej nr 490003S (ul. Szkolna) w Jasienicy

114370 / 2016-05-09 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 521 W KM 20+556 NA RZ. LIWA W M. PRABUTY

43361 / 2016-04-18 - Administracja samorządowa

Powiat Żarski - Żary (lubuskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa ( modernizacja) wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F - m. Żary, ul. Moniuszki

77146 / 2016-04-05 - Administracja samorządowa

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka -Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej

72154 / 2016-03-31 - Administracja samorządowa

Gmina Jasienica - Jasienica (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka starego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej nr 490003S (ul. Szkolna) w Jasienicy.

32787 / 2016-03-31 - Administracja samorządowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Długa w miejscowości Zielonka w km 25+145, drogi wojewódzkiej nr 634 wraz przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 - nr postępowania 049/16

68928 / 2016-03-25 - Administracja samorządowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 - nr postępowania 048/16

63380 / 2016-03-21 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Starogard Gdański (pomorskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Przebudowa mostu na rzece Wda w ciągu drogi powiatowej nr 2733G w miejscowości Młynki.

61780 / 2016-03-18 - Administracja samorządowa

Gmina Izbicko - Izbicko (opolskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica

58742 / 2016-03-16 - Administracja samorządowa

Gmina Jasienica - Jasienica (śląskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 490418S (Sarnia) w Międzyrzeczu Górnym wraz z rozbiórką przepustu na działce nr 422; 423/1; 511/2; 510/1; 411 w Gminie Jasienica