Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

W serwisie znajdziesz 23192 przetargów 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania).

95067 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie

94943 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pruszcz Gdański - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY TRASY ROWEROWEJ DOJAZDOWEJ JUSZKOWO - PRUSZCZ GDAŃSKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA WĘZŁY INTEGRACYJNE OMG-G-S WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

94857 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rudna - Rudna (dolnośląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla istniejących zbiorników wodnych w obrębach: Gwizdanów, Stara Rudna, Naroczyce, Nieszczyce, Wądroże w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji (kosztorysów, obmiarów, operatów wodnoprawnych) w 2016 r.

94805 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS

94563 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sulechów - Sulechów (lubuskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej wraz z Wykonaniem projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi - sołectwo Nowy Świat

94495 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nowa Wieś Lęborska - Nowa Wieś Lęborska (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Tawęcino

94331 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie specyfikacji technicznych dla rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych dla miasta Rzeszowa realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. Zadanie jest planowane do współfinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej

94309 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż dodatkowego źródła wykorzystującego energię odnawialną służącego do podgrzewania c.w.u. w ramach zadania Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania c.w.u

94153 / 2016-06-20 - Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Część I: Projekt zabezpieczenia budynku nadszybia #Wschodniego Część II: Projekt wykonania robót zabezpieczających Budynek maszyny wyciągowej Fortuna - I Zachód Część III: Projekt wykonania robót zabezpieczających Budynek rozdzielni głównej oraz budynek kondensacji na terenie byłej KWK Kleofas.

94133 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Mysłowice - Mysłowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, z podziałem na 4 części, tj.: część nr 1 - Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach, część nr 2 - Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156,1324/156 w Mysłowicach, część nr 3 -Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3235/28 - ul. Piotra Korusa w Mysłowicach, część nr 4 - Przebudowa ul. Kolejowej - PT+ wykonawstwo.

94021 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie:Część 1-dokumentacji projektowej:Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejscu parkingu, Część 2-koncepcji przebudowy ulic: Pańska, Łuczników, Dauna, Gipsowa, Część 3-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach, Część 4-projektu wykonawczego dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Kłosowskiego do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Część 5-dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloku nr 51 przy ul. Hynka.Znak 14/IV/16

93901 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Kalisz (wielkopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej oraz Modernizacja hydrofornii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej

93795 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Świnoujścia - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
zamówienie uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM.271.1.33.2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki nr WIM.271.1.31.2016.

93775 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pruszcz Gdański - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYSTANI KAJAKOWYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

93633 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej - stadium: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla zadania: Budowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa od km 0+045,00 - km 1+402,06 - odcinek położony na terenie Gminy Chełmiec

93309 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Na opracowanie dokumentacji projektowych Część nr 1 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku Kłokock - Wielgie od km 5+238 do km 13+158, dł. 7,920 km Część nr 2 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+027.

93183 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Cedry Wielkie - Cedry Wielkie (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

93107 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Związek Międzygminny "Czysty Region" - Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

93053 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku - Brzesko (małopolskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z rozbudową drogi gminnej i budową zjazdów publicznych .

93043 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szczaniec - Szczaniec (lubuskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce Małej, Nr DG-005704F,Wolimirzyce-Dąbrówka Mała- w formule -Zaprojektuj i wybuduj.

92909 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż urządzeń węzła cieplnego w trybie zaprojektuj i wybuduj doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny w budynku przy ulicy Modrzewiowej 7 w Warszawie

92771 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę grawitacyjnego kanału ściekowego DN 300 oraz budowę rozdzielczego przewodu wodociągowego DN 110 w rejonie w/w układu drogowego - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TT-506-We-2074/16 z dn. 25.01.2016r. w ramach zamówienia dodatkowego do zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego

92735 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy skrzyżowania ulicy Rolniczej DW 791 z ulicą Wojska Polskiego DK 78 w Zawierciu w ramach zadania pn.: Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Rolniczej ( DW 791) z ulicą Wojska Polskiego ( DK 78)

92657 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze budynku C4 - część wschodnia na Rynku w Katowicach, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice. Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek

92543 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej UJK w Kielcach z podziałem na części.

92447 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Niżański - Nisko (podkarpackie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku - opracowanie dokumentacji wykonawczej

92337 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsk Podlaski - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - opracowanie dokumentacji technicznej solarnego oświetlenia ul. Karola Olszewskiego w Bielsku Podlaskim

92137 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym