Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zarząd Dróg Wojewódzkich

W serwisie znajdziesz 4673 przetargów ZarzÄ…d Dróg Wojewódzkich.

93997 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.

93309 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Na opracowanie dokumentacji projektowych Część nr 1 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku Kłokock - Wielgie od km 5+238 do km 13+158, dł. 7,920 km Część nr 2 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+027.

90935 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Roboty konserwacyjno - naprawcze na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia w m. Stanomin

90741 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 266 z ul. Narutowicza w km 0+783 w m. Ciechocinek

89209 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 342233009 (Przyczepy)
Zakup 3 szt. przyczep lekkich dwuosiowych. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/90/16

88823 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg

88453 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w msc. Słupnica w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m.

86601 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: CZĘŚĆ NR 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska; CZĘŚĆ NR 2 - Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo.

80739 / 2016-06-10 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa lubelskiego

75817 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w msc. Słupnica w km 35+540 DW Nr 538 wraz z rozbudową drogi na odc. ok. 800 m.

75359 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/88/16

75163 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Remont chodników zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/87/16

74641 / 2016-06-08 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa, w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w miejscowości Dołhobyczów

73715 / 2016-06-07 - Inny: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 349922009 (Znaki drogowe)
Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku

73267 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332214 (Malowanie nawierzchni)
Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2016r. z podziałem na 6 części

73043 / 2016-06-07 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Lublin (lubelskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393

72779 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 727000007 (Usługi w zakresie sieci komputerowej)
Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla 6 jednostek terenowych oraz 5 baz terenowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2016/2018 z podziałem na 11 części

69985 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowych Część nr 1 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku Kłokock - Wielgie od km 5+238 do km 13+158, dł. 7,920 km. Część nr 2 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+027.

69835 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332805 (Wznoszenie barier drogowych)
Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2016 r.

66271 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej), Zadanie nr 2 - Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N.

65303 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 642100001 (Usługi telefoniczne i przesyłu danych)
Zakup transmisji daych wraz z zakupem kart SIM niezbędnych do działania Systemu Ewidencji i Zarządzania DrogamiWojewódzkimi w Woj ewództwie Kujawsko-Pomorskim

63015 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odnowa drogi wojewódzkiej nr 391 Warlubie - droga wojewódzka nr 272. Odcinek BUŚNIA - PIŁA MŁYN w km 8+190 : 9+041 o dł.0,851 km

62595 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Naprawa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin w m. Kłokock oraz oczyszczenie przepustów i odmulenie rowów w ciągu dróg wojewódzkich nr 270, 269, 265

60637 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 399200002 ()
Wykonywanie napraw bieżących sprzętu drogowego firmy Stihl, Husqvarna, Makita, Honda, Hitachi oraz pozostałych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

59443 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 773120000 (Usługi usuwania chwastów)
Koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/78/16

133868 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 727000007 (Usługi w zakresie sieci komputerowej)
Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla 6 jednostek terenowych oraz 5 baz terenowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2016/2018 z podziałem na 11 części

58869 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Utwardzenie poboczy kostką kamienną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 Gr. Państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo (droga 59) na odc. Kętrzyn - Mrągowo. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/83/16