Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)

W serwisie znajdziesz 7737 przetargów 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi).

94731 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

93973 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inspektorów nadzoru inwestorskiego związanej z realizacją zadania Budowa lądowiska dla śmigłowców ponad dachem budynku (bryła C) Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 13/2016

93937 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Świnoujścia - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr WIM.271.1.32.2014 - pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych drogowych nad zleconymi robotami uzupełniającymi do zamówień WIM.271.1.42.2014, WIM.271.1.31.2014, WIM.271.1.12.2013

92611 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. ,Budowa mostu na potoku Kubicków w ciągu drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w km 4+559.74 wraz z rozbudową drogi dojazdowej

90135 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Sąd Apelacyjny - Białystok (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania : Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 56

89145 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego gm. Ostrzeszów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

88779 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kłobuck - Kłobuck (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn. Modernizacja energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73

88453 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w msc. Słupnica w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m.

88447 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*

87643 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych

87327 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Szczecin - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa nabrzeża Starówka w formule zaprojektuj i wybuduj

87139 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Termomodernizacja budynku zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Bielszowickiej 108 w Rudzie Śląskiej

85453 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Piła - Piła (wielkopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap I - basen sportowy

84271 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rząśnia - Rząśnia (łódzkie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami wraz z WLZ dla miejscowości Będków, Żary i części miejscowości Rząśnia

83839 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Czeladź - Czeladź (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań pn.: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Czeladź oraz Niskoenergetyczne miasta - Czeladź

83605 / 2016-06-14 - Inny: wojsko

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: elektrycznej i sanitarnej przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania Remont budynku nr 29 - Hangar nr 1 na lotnisku Radom

82409 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej

82059 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
ObsługA InwestorskA dla zadania pn: Remont drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową muru oporowego - ul. Sokolska boczna w Radlinie.

82011 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Sztum - Sztum (pomorskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad zadaniem Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

81405 / 2016-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań z zakresu budowy dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl

80699 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Obsługa inwestorska do zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej - Narutowicza w Radlinie - KS 51

80363 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ruda Śląska - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 ul. Objazdowa 1A, Ruda Śląska

78485 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania remont drogi ul. Jagodowa w Mesznej.

77079 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Świnoujścia - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu - Etap II

76971 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Strzelce Krajeńskie - Strzelce Krajeńskie (lubuskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap VII - Remont ulicy Zachodniej oraz ulicy Północnej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

76685 / 2016-06-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łomża (podlaskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z zakupem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

76035 / 2016-06-08 - Inny: wojsko

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na lotniskach wojskowych w Mirosławcu i Świdwinie, w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach inwestycji budowlanej pod nazwą Budowa infrastruktury niezbędnej do instalacji radiolokacyjnych systemów lądowania GCA-2000.

75669 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Obsługa Inwestorska dla zadania pn: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów w Radlinie - etap II.

75635 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ - Tarnów (małopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów