Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Poznań

W serwisie znajdziesz 73730 przetargów w miejscowości PoznaÅ„.

94667 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego pływalni AWF w Poznaniu ul. Droga Dębińska 10. (RZP-2003-09/16/ZP)

94481 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

94389 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 091221104 ()
Montaż i dzierżawa zbiornika o pojemności 2700 litrów oraz dostawa gazu propan luzem w ilości ok. 5000 m3 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego do siedziby Obwodu Drogowego w Orzeszkowie.

94287 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 331411276 (Hemostatyki wchłanialne)
Dostawa gÄ…bki kolagenowej z antybiotykiem, kleju tkankowego, gazy i waty hemostatycznej oraz wosku kostnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

94095 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont toalet na parterze i II piętrze w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

93739 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum dla potrzeb administracyjnych i dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

93659 / 2016-06-20 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 391400005 (Meble domowe)
Dostawa wraz z montażem mebli, mebli kuchennych, sprzętu AGD, telewizorów, garnków, osprzętu oświetleniowego, akcesoriów łazienkowych, sprzętu do sprzątania, żaluzji pionowych okiennych oraz kołder, koców, poduszek i pościeli stanowiących wyposażenie 12 kwater internatowych (28 miejsc) w budynku przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu

93559 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane dodatkowe do umowy DZP-11/16 polegające m.in. na wykonaniu: - zasilania do klap p-poż w związku ze zmianą klap topikowych na włączone do instalacji SAP, - zmiany klap topikowych na włączone do instalacji SAP, - nowych ścian nadszybia w budynku Collegium Anatomicum w Poznaniu przy ul. Święcickiego 6

93523 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane uzupełniające do umowy DZP-11/16 polegające na wykonaniu drabiny na dach, wykończeniu pomieszczenia magazynu, wykonaniu systemu audiowizualnego w salach nr 313-315 w budynku Collegium Anatomicum w Poznaniu przy ul. Święcickiego 6

93465 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)
usługi opieki serwisowej systemu informatycznego MEDOK przez okres 12 miesięcy oraz dostawa, instalacja i wdrożenie licencji systemu na stronie czystej wraz z usługą upgradu do najnowszej wersji, posiadanego przez Zamawiającego systemu MEDOK,

93413 / 2016-06-20 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Logistyki i Magazynowania - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

93131 / 2016-06-20 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury

Centrum Kultury "Zamek" - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wymiana odwodnienia liniowego na Dziedzińcu Różanym na terenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

93069 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Poznań - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont głównej klatki schodowej, korytarzy, pomieszczeń oraz toalet

92983 / 2016-06-20 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont Elewacji Budynku Muzeum Uzbrojenia ZnajdujÄ…cego siÄ™ na Terenie PARKU CYTADELA w POZNANIU

92931 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Systemie Informatycznym Szpitala Eskulap - dostawa licencji, instalacja, wdrożenie i serwis gwarancyjny wraz z opieką autorską. (Nr rejestru I/15/16)

92927 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 909112008 (Usługi sprzątania budynków)
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach oraz terenu na zewnątrz budynków Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, w okresie od 16.07.2016 r. do 15.07.2018 r.

92877 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Remont pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

92843 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych