Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 092111002 ()

W serwisie znajdziesz 503 przetargów 092111002 ().

94821 / 2016-06-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów technicznych oraz płynów eksploatacyjnych dla jednostek Policji woj. małopolskiego

94481 / 2016-06-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

82927 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do ciągników rolniczych i samochodów służbowych dla jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie

80651 / 2016-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

127606 / 2016-05-19 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - Łódź (łódzkie)
CPV: 092111002 ()
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów, filtrów i płynów

55319 / 2016-05-18 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 092111002 ()
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Numer postępowania: ZP/12/2016

116282 / 2016-05-10 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olei, smarów silnikowych i innych środków smarowych z podziałem na X części

33007 / 2016-03-31 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

29717 / 2016-03-22 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Zakup oleju silnikowego MARINOL RG 1230 lub równoważny, spr 31/KPW/MPS/2016

49834 / 2016-03-07 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Portu Wojennego Gdynia - Gdynia (pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olei, smarów silnikowych i innych środków smarowych z podziałem na X części: Część I - dostawa do magazynu Części od II do X - sukcesywne dostawy w razie potrzeb

28642 / 2016-02-09 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa paliw, olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu

5950 / 2016-01-08 - Inny: samorządowy zakład budżetowy

Komunalny Zakład Budżetowy - Duszniki (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2016.

344392 / 2015-12-16 - Inny: samorządowy zakład budżetowy

Komunalny Zakład Budżetowy - Duszniki (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2016

296222 / 2015-11-04 - Inny: Administracja rządowa niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa oleju silnikowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej, koncentratu płynu niezamarzającego, olejów hydraulicznych i smaru stałego

268254 / 2015-10-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do ciągników rolniczych i samochodów służbowych dla jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie

258226 / 2015-10-01 - Inny: Jednostka budżetowa-podsektor rządowy

Jednostka Wojskowa 4226 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa produktów naftowych oraz preparatów smarnych (inhibitora korozji)

236148 / 2015-09-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do ciągników rolniczych i samochodów służbowych dla jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie

194530 / 2015-07-31 - Inny: Jednostka budżetowa-podsektor rządowy

Jednostka Wojskowa 4226 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa produktów naftowych oraz preparatów smarnych (inhibitora korozji)

152122 / 2015-06-23 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa sukcesywna oleju lotniczego dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce w latach 2015-2018

147716 / 2015-06-18 - Administracja samorządowa

Powiat Chełmski - Chełm (lubelskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów i sprzętu Starostwa Powiatowego w Chełmie- Dodatkowe zapotrzebowanie w 2015 roku

142262 / 2015-06-12 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - Łódź (łódzkie)
CPV: 092111002 ()
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy olejów, smarów, filtrów i płynów