Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Areszt Åšledczy

W serwisie znajdziesz 4182 przetargów Areszt Åšledczy.

82391 / 2016-06-13 - Inny: Jednostka organizacyjna SW nie posiadaj

Areszt Śledczy - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 032000003 ()
Przetarg nieograniczony nr 1/DKw/Ż/2016 na dostawy warzyw i owoców

68213 / 2016-06-03 - Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Areszt Åšledczy - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Remont cel mieszkalnych pawilonu A oraz toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku administracji Aresztu Śledczego w Szczecinie.

137294 / 2016-05-30 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Areszt Śledczy - Kraków (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont konserwatorski elewacji budynku więziennego (zakwaterowania osadzonych) wraz z izolacją fundamentów - I etap

137278 / 2016-05-30 - Podmiot prawa publicznego

Areszt Śledczy - Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów mięsnych do AS bartoszyce przez okres 13 miesięcy.

129784 / 2016-05-23 - Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Areszt Åšledczy - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 451111009 (Roboty w zakresie burzenia)
Remont cel mieszkalnych pawilonu A, toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku administracji oraz instalacji wodnej w pawilonie C Aresztu Śledczego w Szczecinie

123576 / 2016-05-17 - Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Areszt Åšledczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336316008 (Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne)
Dostawy środków biobójczych i preparatów myjących oraz wybrany sprzęt i artykuły gospodarcze, znak sprawy 16/Dkw/2016