Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W serwisie znajdziesz 6960 przetargów Uniwersytet WarmiÅ„sko-Mazurski w Olsztynie.

94605 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Domu Studenta nr 2 przy ul. Kanafojskiego 1 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

94137 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

93335 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 091114004 ()
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

92495 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznego odczynnika chemicznego do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

91831 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)
Opracowanie, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby szkoleń organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

90333 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336516004 (Szczepionki)
Dostawa sukcesywna szczepionek na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

89289 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 323220006 (Urządzenia multimedialne)
Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

89135 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

88913 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 384370007 (Pipety i akcesoria laboratoryjne)
Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

88871 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 503120005 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji sprzętu komputerowego)
Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego pogwarancyjnego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

87187 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

86751 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 385100003 (Mikroskopy)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa mikroskopów do Katedry Technologii Materiałów i Maszyn Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

86515 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 331413209 (Igły medyczne)
Dostawa sukcesywna igieł do aspiracji szpiku kostnego do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej akronim NeuStemGem (nr umowy STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

83609 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

82951 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 341449007 (Pojazdy elektryczne)
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego wózka akumulatorowego dla jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie

82927 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do ciągników rolniczych i samochodów służbowych dla jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie

82077 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 551000001 (Usługi hotelarskie)
Organizacja imprezy integracyjnej wraz ze świadczeniem usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby kursu Orientation week dla Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

81061 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

79647 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie