Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 336963008 (Odczynniki chemiczne)

W serwisie znajdziesz 5048 przetargów 336963008 (Odczynniki chemiczne).

94741 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
EZ-ZPS-21/2016 - Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

94669 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa związków chemicznych na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o. (nr sprawy FZ.271.36.2016.D.PN)

94535 / 2016-06-20 - Inny: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
dostawa:odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych, filtrów strzykawkowych

94137 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

92495 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznego odczynnika chemicznego do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

92331 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Åšniadeckich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

92225 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych

89777 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Sukcesywna dostawa na odczynniki chemiczne - testy kuwetowe i testy odczynnikowe. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/41/EO

89561 / 2016-06-16 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy - Puławy (lubelskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG PIB w Puławach

87791 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA - ZP/PN-13/16

87187 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

86813 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych. Postępowanie Nr WCH.2420.17.2016.HS

86767 / 2016-06-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa odczynników chemicznych, wzorców i materiałów certyfikowanych do analiz w 3 częściach.

86201 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz systemem informatycznym i dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do oznaczeń boreliozy wraz z najmem analizatora

83609 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

81781 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawy odczynników oraz podłoży i testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

81061 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

80603 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Wielkopolskie Centrum Onkologii - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Zakup i dostawa - media hodowlane firmy GIBCO - A1517001 Essential 8TM Medium 60 500 ml

79935 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Åšniadeckich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych

78351 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Zakup odczynników na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/72/16

77811 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
sukcesywna dostawa odczynników i materiałów chemicznych i biologicznych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

77379 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa odczynników chemicznych z firmy Immuniq dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

77367 / 2016-06-09 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę odczynników, standardów, wzorców i testów.

76945 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

75231 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu- liczba części 5

75207 / 2016-06-08 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze (śląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
DOSTAWA WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/ichpw/2016.

75121 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa testów immunoenzymatycznych na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

74899 / 2016-06-08 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę barwników, E-testu - Tikarcyliny oraz odczynników chemicznych.

72839 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie