Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)

W serwisie znajdziesz 17624 przetargów 336965000 (Odczynniki laboratoryjne).

94505 / 2016-06-20 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Na dostawę odczynników i testów laboratoryjnych, nabojów gazowych do palnika oraz wyrobów medycznych określonych w 12 pakietach.

94447 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
DOSTAWA TESTÓW ELISA DO DIAGNOSTYKI CHOROBY AUJESZKYEGO DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE

94001 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, POŻYWEK ORAZ WZORCÓW DO METODY 5 PŁYTKOWEJ DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE

93565 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii.

93273 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Łosice (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

92811 / 2016-06-17 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny nr 2 w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne cz 3.

92679 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Sukcesywne dostawy podłoży Lowensteina - Jensena do badania lekowrażliwości Mycobacterium spp z dodatkiem leków oraz podłoży Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej oraz odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów do wykonania 99 000 badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą dwóch analizatorów do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z oprogramowaniem

92645 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Sanok (podkarpackie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku.

92595 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łomża (podlaskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
ZAKUP I DOSTAWA TESTÓW DO OZNACZANIA PROFILI ALERGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU ORAZ ZAKUP I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW DO DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA COBAS E 411 DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY

92465 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą - Częstochowa (śląskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą aparatów, wyposażeniem stanowiskowym, przeglądami technicznymi oraz serwisem

92209 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
SPZZOZ.XII.381.9/2016 Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

92073 / 2016-06-17 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Instytut Kardiologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania stężenia digoksyny, kwasu walproinowego, wankomycyny, amikacyny i gentamycyny wraz z dzierżawą analizatora

92051 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Kliniczny DzieciÄ…tka Jezus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa płynów: Hanksa, Parkera; barwników, surowicy kontrolnej, odczynników do aparatu Luminex, agarozy klasycznej, przeciwciał

91903 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, CZĘŚCI DO KALIBRACJI, KONTROLI ORAZ POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO EKSPLOATACJI ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Znak sparwy: SZP/380/18/2016

91107 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

90097 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników monoklonalnych oraz odczynników poliklonalnch i lektyny do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych

89835 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Sprzedaż i dostarczenie odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych. Znak sprawy: 33/ZPN/16

89161 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników do koagulologii, elektroforezy oraz równowagi kwasowo zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatorów

88507 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej - Bochnia (małopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi

88265 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dostawa zestawów do izolacji do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

88097 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji. 907/PN/35/16