Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gliwice

W serwisie znajdziesz 17216 przetargów w miejscowości Gliwice.

95085 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Gliwice (śląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Budowa ciÄ…gu pieszo- rowerowego - Etap III wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciÄ…gu pieszego

94947 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 452613203 (Kładzenie rynien)
Naprawa tynków i wymiana obróbek blacharskich w budynku nr 1, wymiana posadzek w pomieszczeniach budynku nr 2 oraz odtworzenie elewacji budynku nr 18 w kompleksie wojskowym w Krapkowicach. Remont chodników i kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Gliwicach

93757 / 2016-06-20 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Unowocześnienie oraz aktualizacja automatycznej stacji dozującej epMotion 5075vac firmy Eppendorf, znajdującej się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach

93479 / 2016-06-20 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice (śląskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

93001 / 2016-06-20 - Inny: jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach, ul. Andromedy 36.

92059 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 507500007 (Usługi w zakresie konserwacji wind)
Konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Rybniku. Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/13/TB.

91197 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Muzeum w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 798100005 (Usługi drukowania)
druk publikacji pt. O miłośći, życiu i śmierci. Historie o Żydach gliwickich.

90731 / 2016-06-16 - Inny: jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa nr 11 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku.

90665 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gliwice (śląskie)
CPV: 324200003 (Urządzenia sieciowe)
Dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej

89853 / 2016-06-16 - Inny: Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach

Przedszkole Miejskie Nr 6 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowe - uszczelnienie balkonu - zadaszenia nad wejściem w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Gliwicach

89777 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Sukcesywna dostawa na odczynniki chemiczne - testy kuwetowe i testy odczynnikowe. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/41/EO

89313 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 501121004 (Usługi w zakresie napraw samochodów)
Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych, będących na ewidencji 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.

89267 / 2016-06-16 - Inny: administracja rzÄ…dowa niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Polder Buków. Remont budowli wpustowo - upustowej polderu polegający na modernizacji mechanizmów wyciągowych klap jazu i odnowieniu ochrony antykorozyjnej elementów stalowych jazu

89025 / 2016-06-16 - Inny: jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja obiektu - adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ulicy Stefana Okrzei 16 w Gliwicach.

89013 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy OZ/D/16/42/DM

88387 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 508500008 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji mebli)
Renowacja ław, siedzisk, katedry i drzwi w sali audytoryjnej nr 317 w budynku Wydziału Budownictwa. Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/9/EO

88349 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa sali 321 na salę komputerowo-wykładową w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oznaczenie sprawy:OZ/B/16/16/EK

88049 / 2016-06-15 - Inny: jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 452231007 (Montaż konstrukcji metalowych)
Montaż urządzeń Street Workout Park wraz z przygotowaniem podłoża na terenie kompleksu wojskowego w Gliwicach. Remont sanitariatu w bud. nr 9 w kompleksie wojskowym w Gliwicach. Krycie dachu papą termozgrzewalną bud. nr 24 w kompleksie wojskowym w Bytomiu

87965 / 2016-06-15 - Inny: Jenostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku nr 4 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88 znak sprawy 46/WOG/2016