Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wrocław

W serwisie znajdziesz 82182 przetargów w miejscowości WrocÅ‚aw.

95083 / 2016-06-20 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. Oddział Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Solnym 11 we Wrocławiu o powierzchni 585m2 kryty dachówką ceramiczną zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

94989 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem) Systemu utrzymującego temperaturę oraz Systemu utrzymującego przyżyciowe warunki do mikroskopii.

94987 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 795300008 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz zadań bieżących

94933 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonania zamówienia dodatkowego w ramach zadania: Budowa chodnika po stronie numerów parzystych w ul. Kowalskiej od przystanku autobusowego na wysokości posesji nr 116-118 do końca zabudowy (posesji nr 150) z infrastrukturą w podziale na zadania

94875 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 317113006 (Elektroniczne systemy rejestrowania czasu)
Obsługa informatyczna zawodów tj. m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowych - zamówienie uzupełniające

94847 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 091321004 ()
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania pojazdów i maszyn, umożliwienie uiszczania opłat autostradowych, usługa mycia samochodów oraz dostawa paliw do agregatów prądotwórczych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (nr FZ.271.35.2016.D.PN)

94831 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 555200001 (Usługi dostarczania posiłków)
Wykonanie kompleksowej usługi cateringowej podczas organizowanej przez Zamawiającego imprezy biegowej pod nazwą 4. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu - zamówienie uzupełniające

94797 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zasobu Komunalnego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 797130005 (Usługi strażnicze)
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu - postępowanie nr ZZK-WP/3405/42/16

94791 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

94761 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 455000002 (Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej)
Świadczenie usług sprzętowych i transportowych w roku 2016 przy robotach drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na części.

94751 / 2016-06-20 - Inny: podmiot leczniczy niebedący przedsiębiorca

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 091230007 ()
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

94669 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa związków chemicznych na potrzeby WCB EIT+ Sp. z o.o. (nr sprawy FZ.271.36.2016.D.PN)

94439 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451111008 ()
Remont dachu stromego budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu

94395 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Remont elewacji budynku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 21-22 we Wrocławiu

94361 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku UWr przy ul. Przybyszewskiego 63-77: Zadanie nr 1 i nr 2

94347 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Pogotowie Ratunkowe - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Dostawa sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - XX części

94199 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
NAPRAWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE W BUDYNKU NR 9 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM WE WROCŁAWIU PRZY UL. OBORNICKIEJ 100-102

94175 / 2016-06-20 - Inny: Wspólnota Mieszkaniowa

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 52 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy ul. Rynek 52

94107 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 158712006 (Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych)
Dostawa przypraw na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, przy ul. Mącznej 3

94071 / 2016-06-20 - Inny: Instytucja Kultury

Narodowe Forum Muzyki - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 500000000 ()
Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

93909 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
03730 Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we Wrocławiu: Część nr 1 - Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 - Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu

93783 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 285000000 ()
Rozbudowa posiadanego spektrofluorymetru FLS980 o układ pomiarowy do badań zaników fluorescencji wraz z zestawem źródeł światła oraz sferą całkującą. Postępowanie Nr WCH.2420.7.2016.HS.

93667 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wrocławski Zespół Żłobków - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 642110008 (Publiczne usługi telefoniczne)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-62/WZŻ/2016