Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

W serwisie znajdziesz 8224 przetargów 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne).

94395 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Remont elewacji budynku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 21-22 we Wrocławiu

94291 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego - Proszowice (małopolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych

91367 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa tarasu oraz budowa muru oporowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie

91031 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów na odcinku około 918 mb w Ludwinowie, gmina Dąbrówka

90865 / 2016-06-17 - Inny: Jednostka Budżetowa

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - MALARSKIE NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKU KUCHNI-STOŁÓWKI ORAZ WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 W SULECHOWIE. SPRAWA NR 51/PN/2016.

90153 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ - Krynica-Zdrój (małopolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Wymiana sufitów podwieszanych w holach na parterze i pierwszym piętrze budynku szpitalnego 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju

90073 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Remont ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 119 przy ul. Turmonckiej 18 oraz Szkoły Podstawowej Nr 285 przy ul. Turmonckiej 20 w Warszawie.

90067 / 2016-06-16 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Ustka (pomorskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Prace konserwacyjne Ośrodka Sprawności Fizycznej i strzelnicy garnizonowej kl. IV typ B w kompleksie wojskowym m. Wicko Morskie

89155 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na terenie gminy Poświętne w ramach zadania: Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne

86413 / 2016-06-15 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego przy ul. Waryńskiego 6 w Suwałkach

86045 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku gospodarczo - technicznego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33 w Suwałkach

85459 / 2016-06-14 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Domachowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 5/10 i 5/9 obręb Domachowo.Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.3.2016

85061 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie - Knurów (śląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 i przebudowa pomieszczenia strychu na lokale mieszkalne oraz przebudowa zaplecza Sali OSP Knurów z przeznaczeniem na sanitariaty w budynku przy ul. 1 Maja 11 - Etap I

81795 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa - Kraków (małopolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
WI-01-2.271.2.6.2016 Wykonanie robót rozbiórkowych - cześć 1 zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice w Krakowie

81187 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Kobyłka - Kobyłka (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Remont drogi (w istniejących liniach rozgraniczających) ul. Ułanów w Kobyłce na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Sikorskiego na działkach nr ew. 58 i 64 obręb 44

80763 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wołomiński - Wołomin (mazowieckie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka, gmina Klembów

77329 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiaty" - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz remontem istniejących pomieszczeń

76921 / 2016-06-09 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obornickiej 185 we Wrocławiu Licytacja elektroniczna: WM/SZP/LE/33/2016/G