Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi podlaskie

W serwisie znajdziesz 79273 przetargów w województwie podlaskie.

95031 / 2016-06-20 - Inny: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.

94869 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Bargłów Kościelny - Bargłów Kościelny (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego

94721 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jeleniewo - Jeleniewo (podlaskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci w obrębie ulicy Sportowej w miejscowości Jeleniewo

94545 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK - Białystok (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

94539 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łomża (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY I SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

94499 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Mońki (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

94435 / 2016-06-20 - Inny: Szkoła

Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie - Piątnica (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym w Internacie ZSCKR w Marianowie

94365 / 2016-06-20 - Inny: miejska instytucja kultury

Białostocki Teatr Lalek - Białystok (podlaskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Zakończenie modernizacji dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek i jej obrębu - etap V

94275 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Grajewo - Grajewo (podlaskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2016 z funduszu sołeckiego..

94197 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części

94111 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 397111206 (Zamrażarki)
AZP/261/D/31/TIN/SWI/A10/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 części: część 1 Zamrażarka niskotemperaturowa część 2 Zamrażarka niskotemperaturowa.

94077 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn: Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego w Suwałkach - etap III

94061 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szypliszki - Szypliszki (podlaskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka, etap II

93943 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Mechanicznych - Białystok (podlaskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegajÄ…ce na przebudowie istniejÄ…cego utwardzenia terenu wraz z budowÄ… nowego utwardzenia

93823 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Łapy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 553210006 (Usługi przygotowywania posiłków)
Przygotowanie i dostawę gorących posiłków do szkół: w Płonce Kościelne i Łupiance Starej na terenie gminy Łapy w roku szkolnym 2016/2017.

93809 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami do mostu na rzece Szelmentka w miejscowości Becejły, gm. Szypliszki, pow. suwalski

93803 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zambrów - Zambrów (podlaskie)
CPV: 451130002 (Roboty na placu budowy)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Zakrzewo, gmina Zambrów.

93607 / 2016-06-20 - Inny: Wspólnota Mieszkaniowa

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Wymiana stolarki drzwiowej do klatek schodowych szt. 12 i pomieszczeń gospodarczych szt. 7 oraz wymiana kaset domofonowych na cyfrowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwałkach

93193 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa osoba prawna

Biebrzański Park Narodowy - Goniądz (podlaskie)
CPV: 907115009 (Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej)
Monitoring wpływu wykaszania na roślinność oraz występowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych na gruntach dzierżawionych w Biebrzańskim Parku Narodowym.

93135 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 712410009 (Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)
Wykonanie opracowania Studium Wykonalności do każdego z Projektów: Zadanie 1 - Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Zadanie 2 - Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zadanie 3 - Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Zadanie 4 - Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Zadanie 5 - Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690