Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94265 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ (Suwałki)

gallardo

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-08 pod pozycją 75811. Zobacz ogłoszenie 75811 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakÅ‚ad opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94265

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ

Ulica: ul. Mickiewicza 11

Numer domu: 11

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5662268

Numer faxu: 087 5662268

Adres strony internetowej: wsprsuw.republika.pl

Regon: 79100162700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 75811

Data wydania biuletynu: 2016-06-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 75811

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu medycznego

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w zał. nr 1a i 1b oraz przeszkolenie pracowników medycznych Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis techniczny sprzętu medycznego zawarty jest w załączniku nr 1a i 1b do niniejszej SIWZ.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: PHYSIO-CONTROL POLAND SALES Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: Plac Lelewela 2

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-624

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa: dostawa defibrylatorów

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 20/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 201851,85

Cena wybranej oferty: 213997,50

Cena minimalna: 213997,50

Cena maksymalna: 213997,50

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
331821000 (Defibrylatory)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
331000001 (Urządzenia medyczne)

Podobne przetargi

344037 / 2011-12-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów - defibrylatorów o podwyższonej energii dla pacjentów leworęcznych

269999 / 2008-10-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Dostawa wraz z wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników - WALIZKI REANIMACYJNEJ Z RESPIRATOREM TRANSPORTOWYM, DEFIBRYLATORA TRENINGOWEGO, FANTOMU CODE BLUE III dla Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof

73537 / 2011-03-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów-defibrylatorów w profilaktyce nagłej śmierci sercowej

215265 / 2008-09-12 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Dostawa, wraz z wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników - WALIZKA REANIMACYJNA Z RESPIRATOREM TRANSPORTOWYM, DEFIBRYLATOR TRENINGOWY, FANTOM CODE BLUE III dla Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof

53465 / 2011-02-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów-defibrylatorów w profilaktyce nagłej śmierci sercowej

15525 / 2012-01-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Białystok (podlaskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów - defibrylatorów o podwyższonej energii dla pacjentów leworęcznych