Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Bydgoszcz

W serwisie znajdziesz 37117 przetargów w miejscowości Bydgoszcz.

95041 / 2016-06-20 - Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont powierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

93991 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski

93369 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni.,, Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa

93325 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z wjazdem do hali sportowo-widowiskowej wraz z odwodnieniem torowiska tramwajowego na odcinku Rondo Toruńskie - Babia Wieś wraz z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Zaświat.

93309 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Na opracowanie dokumentacji projektowych Część nr 1 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku Kłokock - Wielgie od km 5+238 do km 13+158, dł. 7,920 km Część nr 2 dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+027.

92999 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 502250008 (Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych)
Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy

92655 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości

92547 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 341140009 (Pojazdy specjalne)
Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową wraz z wyposażeniem

92517 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

92331 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Åšniadeckich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do zastosowań w celach dydaktycznych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

91961 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI I REMONCIE ODTWORZENIOWYM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POSZERZENIU PODESTÓW I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 48 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KLEINA 3 W BYDGOSZCZY

91753 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452123308 (Roboty budowlane w zakresie bibliotek)
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOKOŃCZENIU BUDOWY FILII WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. CZOŁGISTÓW 8 W BYDGOSZCZY

91621 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 301251105 (Toner do drukarek laserowych/faksów)
Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych