Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi pomorskie

W serwisie znajdziesz 164650 przetargów w województwie pomorskie.

94943 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pruszcz Gdański - Pruszcz Gdański (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY TRASY ROWEROWEJ DOJAZDOWEJ JUSZKOWO - PRUSZCZ GDAŃSKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA WĘZŁY INTEGRACYJNE OMG-G-S WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

94739 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Słupsk - Słupsk (pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
usługa dot. wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe na terenie Gminy Słupsk

94677 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Przedszkole Nr 19 - Gdynia (pomorskie)
CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)
Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Przedszkolu nr 19 w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4

94627 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Pomorska - SÅ‚upsk (pomorskie)
CPV: 302360002 (Różny sprzęt komputerowy)
Dostawa sprzętu komputerowego, audio-video oraz biurowego

94595 / 2016-06-20 - Inny: pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Malbork (pomorskie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

94585 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 907145000 (Usługi kontroli jakości środowiska)
Wykonanie operatu uzdrowiskowego oraz badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka

94543 / 2016-06-20 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 331410000 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)
SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW DO MOCZU, WIESZAKÓW DO WORKÓW, ZESTAWÓW DO LEWATYWY, ZESTAWÓW DO CEWNIKOWANIA, WKŁADÓW WORKOWYCH ORAZ POJEMNIKÓW NA WKŁADY WORKOWE

94521 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo, powiat bytowski, Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów i Studzienice, powiat bytowski.

94495 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nowa Wieś Lęborska - Nowa Wieś Lęborska (pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Tawęcino

94479 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 429311002 (Wirówki laboratoryjne i akcesoria)
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem z dwoma rotorami kątowymi dla Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

94421 / 2016-06-20 - Inny: Instytucja Kultury

Biblioteka Publiczna w Miastku - Miastko (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Biblioteki publicznej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

94407 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 507000002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji instalacji budynkowych)
Wykonanie serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej w tym usuwanie awarii w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego: budynku Wydziału Biologii przy ul. Wita Stwosza 59 w Gdańsku oraz budynku Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku.

94349 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy w Stegnie - Stegna (pomorskie)
CPV: 712200000 ()
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania..

94289 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy UrzÄ…d Pracy - Malbork (pomorskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

94279 / 2016-06-20 - Inny: Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna - Sulęczyno (pomorskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sulęczynie. załączniku nr 2 do SIWZ. Nr sprawy ZP/1/OSP/2016

94273 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Morska w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
CRZP/34/2016/AEZ/ Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP I

94211 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Tczewski - Tczew (pomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH ORAZ UTWORZENIE INICJALNEJ BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU - drugie postępowanie

94141 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych. Znak sprawy ZP-PN/17/16.