Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Malbork

W serwisie znajdziesz 3115 przetargów w miejscowości Malbork.

94595 / 2016-06-20 - Inny: pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Malbork (pomorskie)
CPV: 553200009 (Usługi podawania posiłków)
Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

94289 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy UrzÄ…d Pracy - Malbork (pomorskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

93755 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 374000002 (artykuły i sprzęt sportowy)
Dostawa sprzętu sportowego dla 22 bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

93623 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez 22 bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

90439 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Malborski reprezentowany przez ZarzÄ…d Powiatu Malborskiego - Malbork (pomorskie)
CPV: 452152133 (Roboty budowlane w zakresie domów opieki)
WYKONANIE REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

89745 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 452352005 (Roboty w zakresie budowy pasów startowych)
Wymiana masy zalewowej w szwach dylatacyjnych betonowej nawierzchni kolejowej systemu spustowo-nalewczego MPS-2 oraz betonowych nawierzchni przy nalewakach MPS-1,2,3 dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

89599 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 441110001 (Materiały budowlane)
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

88853 / 2016-06-16 - Inny: Instytucja kultury. Muzeum

Muzeum Zamkowe w Malborku - Malbork (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 08/2016

88525 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 441110001 (Materiały budowlane)
Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

88501 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 195100004 (Produkty z gumy)
Dostawa farb, narzędzi ręcznych, akcesoriów z branży budowlanej, elektrycznej, samochodowej dla 22 BLT w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.

86379 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Malbork - Malbork (pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przeprowadzenie badań archeologicznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn: Wykonanie parkingów i infrastruktury podziemnej odcinek .A. STARE MIASTO MALBORK - Etap 1 - roboty ziemne

85259 / 2016-06-14 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonanie sprawdzenia mierników sond pomiarowych, legalizacji zbiorników paliwowych oraz wzorcowania stanowisk nalewczych w infrastrukturze paliwowej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

85201 / 2016-06-14 - Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi samochodowej od granicy działki przy budynku 172 (wartownia) do budynku 22 (KOL) na terenie lotniska wojskowego w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

79073 / 2016-06-10 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Malowanie oraz wymiana okładzin podłogowych (korytarz) w budynku nr 2 w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

78191 / 2016-06-09 - Inny: Podmiot leczniczy

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Malbork (pomorskie)
CPV: 384345207 (Analizatory krwi)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych ,dzierżawa automatycznego analizatora

77765 / 2016-06-09 - Inny: Podmiot leczniczy

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Malbork (pomorskie)
CPV: 344345001 ()
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego i analizatora moczu wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa LIS przez okres 36 miesięcy.

75989 / 2016-06-08 - Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Remont budynku nr 11 w kompleksie wojskowym przy ulicy Jagiellońskiej 16 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

75229 / 2016-06-08 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Malowanie, wymiana okładzin podłóg w budynku Nr 5 - wymiana osprzętu elektrycznego w kompleksie przy ul. Jagiellońskiej 16 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malbork.

74537 / 2016-06-08 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

72075 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Malbork - Malbork (pomorskie)
CPV: 793200003 (Usługi badania opinii publicznej)
Opracowanie dokumentacji stanowiącej diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym wraz z przeprowadzaniem badań społecznych oraz analizą stanu zasobu komunalnego w mieście Malbork wraz ze wskazaniem lokali do zaadoptowania w ramach projektu MALBORK NA + - aktualizacja programu rewitalizacji, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa

72025 / 2016-06-07 - Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 772111003 (Usługi cięcia drewna)
Wykonanie usługi w zakresie usunięcia samosiejek i odrostów z opryskiem chemicznym na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

70471 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku - Malbork (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

69795 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy UrzÄ…d Pracy - Malbork (pomorskie)
CPV: 805000009 (Usługi szkoleniowe)
Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą