Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)

W serwisie znajdziesz 5028 przetargów 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne).

94183 / 2016-06-20 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska na odcinku Babice - Wola Obszańska od km 57+567,00 do km 58+567,00 o długości 1,0 km

93845 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15b w Warszawie (sprawa znak 29/ZP/16)

91467 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji ściany szczytowej oraz przebudowie sufitu parkingu pod filarami budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

91201 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żukowice - Żukowice (dolnośląskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi

91147 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej

90543 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60a w Warszawie (znak sprawy 31/ZP/16)

90127 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Trzebnica - Trzebnica (dolnośląskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

89939 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Łomianki - Łomianki (mazowieckie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa ulicy Weteranów w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) - zad. 2014/02

89095 / 2016-06-16 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Tarnogród - Cieszanów, odcinek od km 17+500 do km 18+499 w miejscowości Szyszków

88303 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Remont pomieszczeń z dostosowaniem na potrzeby szkoły w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

86807 / 2016-06-15 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość, odcinek Skierbieszów - Zrąb od km 37+450 do km 38+449 o długości 0,999 km

86445 / 2016-06-15 - Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach - Bełżyce (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Zamówienia uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin -Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka 837, w ramach projektu pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

86409 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mosina - Mosina (wielkopolskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa ulicy Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina: etap II - ulica Prusa..

86379 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Malbork - Malbork (pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przeprowadzenie badań archeologicznych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn: Wykonanie parkingów i infrastruktury podziemnej odcinek .A. STARE MIASTO MALBORK - Etap 1 - roboty ziemne

85725 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Szczytno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
remont budynku stołówki w ośrodku Wałpusz II na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

85101 / 2016-06-14 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie - Bychawa (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Zadanie Nr I - Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 108254L (dz. nr ew. 666) z drogą wojewódzką Nr 833 Chodel - Kraśnik (dz. nr ew. 842) w m. Godów w km 3+482,3 Zadanie Nr II - Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 108257L (dz. nr ew. 319) z drogą wojewódzką Nr 833 Chodel - Kraśnik (dz. nr ew.821) w m. Granice w km 6+221,5

84977 / 2016-06-14 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju ( odcinek Aleja Jana Pawła II - ul. Graniczna ) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn od km 44+234 do km 45+235 o długości 1,001 km.

83323 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Godzianowie - Godzianów (łódzkie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W GODZIANOWIE - ETAP III (budowa zaplecza i zagospodarowanie terenu)

82817 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wojcieszków - Wojcieszków (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wojcieszków w 2016 r.

81989 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Susz - Susz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociÄ…gowej przy ul. Polnej w Suszu

81191 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Burzenin - Burzenin (łódzkie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Wymiana systemu ogrzewania w kotłowniach Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkół w Burzeninie

80883 / 2016-06-10 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu - Zamość (lubelskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Budowa chodnika w miejscowości Skierbieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 35+469 do km 36+160

78845 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Wejherowo - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej

76519 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania: Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400 R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km 8+360