Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miasto Opole

W serwisie znajdziesz 1247 przetargów Miasto Opole.

91435 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych

90301 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 451110001 ()
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu

90263 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 302133008 (Komputer biurkowy)
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola

87049 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu

82903 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

70897 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZSS-PSP nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych

64205 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu w zakresie odcinka ul. Kwoczka od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana w Opolu od km 0+000 do km 0+113

63919 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Wykonanie usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz ze stabilizacją punktów granicznych, okazania granic i wznowienia granic oraz weryfikacji danych ewidencyjnych.

136930 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

133364 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Modernizacja instalacji elektrycznej pomp wraz z automatyką przepompowni wód deszczowych na terenie Parku Przemysłowego Metalchem

132968 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 500000005 (Usługi naprawcze i konserwacyjne)
Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu.

130108 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach

126344 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 720202000 ()
Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego KSAT2000i wspomagającego zarządzanie miastem Opole.

125280 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w zakresie oczyszczania chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz rond (tereny zielone) i przejść podziemnych

122542 / 2016-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola

121218 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 452300009 ()
Przełożenie linii 15 kV przy ul. Tarnopolskiej.

114672 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 452210002 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej)
Roboty polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych w latach 2016-2018

110760 / 2016-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 451110001 ()
Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Opolu

108396 / 2016-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Opole - Opole (opolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu