Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Miasta Radomia

W serwisie znajdziesz 5431 przetargów Gmina Miasta Radomia.

92381 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania jednego operatu szacunkowego ustalającego wycenę części nieruchomości, położonej przy ul. Limanowskiego - Krakowskiej

92235 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Samorządowej

92061 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Przetarg nieograniczony na dostawę 51 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

91059 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego- docieplenie części ścian budynku od strony północnej i wschodniej

83223 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy przewodnika turystycznego Spacerkiem po Radomiu w wersji włoskiej

83067 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 716000004 (Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie w stosunku do działek stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Radomia

82881 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713300000 (Różne usługi inżynieryjne)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji stalowymi prętami granic działki (pięciu punktów) położonej w Radomiu przy ul. Zakopiańskiej 4

82161 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki położonej w Radomiu przy ul. Gościnnej.

80649 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713300000 (Różne usługi inżynieryjne)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wyznaczenia terenu w granicach ogrodzenia, zajętego przez Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodnik na działkach ewidencyjnych położonych przy ul. Żwirki i Wigury

78987 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul: Bliskiej, Długiej, Pomorskiej i Halinowskiej

78573 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 716000004 (Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania opinii o pochodzeniu gleby dla działek położonych w Radomiu przy ul. Warsztatowej

77109 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 2 operatów szacunkowych ustalających wartość prawa własności nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Warszawskiej.

77057 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 4 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości gruntowych (na skutek zmian wywołanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) położonych w Radomiu przy ul. Żółkiewskiego, Kozienickiej.

75929 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Długojowskiej 84

73601 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 716000004 (Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych w zakresie zmiany klasoużytku w stosunku do działek nr 25/16, 25/7

73243 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dziewięciu operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Brzustowskiej.

71745 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 302321108 (Drukarki laserowe)
Przetarg nieograniczony na dostawę 15 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych

71579 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu synchronizacyjnego, rozliczającego KW Nr RA1R/00002412/9.

71357 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 703000004 (Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania jednego operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 9.

71021 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu porównawczego, określającego podstawy nabycia na rzecz Skarbu Państwa - oraz jakim obecnie działkom odpowiadają parcele nabyte decyzją wywłaszczeniową Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach

67349 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Przetarg nieograniczony na dostawę gadżetów promocyjnych miasta Radomia

62445 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych dla utrzymania rezultatów Projektu pn. Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

61707 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Zientarskiego 3

60737 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 452628009 (Rozbudowa budynków)
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu przy ul. Beliny- Prażmowskiego

136548 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działek położonych w Radomiu przy ul. Norberta Barlickiego

59991 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału działki położonej w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego