Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

W serwisie znajdziesz 10716 przetargów 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków).

93833 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Skrzyszów - Skrzyszów (małopolskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Skrzyszowie w części OSP oraz części usługowej

93625 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Prace polegające na przeprowadzeniu remontu cokołów, schodów zewnętrznych i podestów budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 70 - etap: ES1, EC1, EC2, EC3, EC4, EC7, EC8, EC9.

89661 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bralin - Bralin (wielkopolskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim - etap IV

89375 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 18 dla potrzeb Gabinetu Stomatologicznego - numer sprawy P/101/2016/SEN/WIM - 54/ZP/16

88863 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Kołobrzeg - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Termomodernizację budynku Przedszkola nr 10 w ramach zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

88381 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta i Gminy GÄ…bin - GÄ…bin (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku żłobka w Gąbinie.

87343 / 2016-06-15 - Inny: szkoła średnia

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta - Tuchola (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
przebudowa internatu będącego w zasobach Technikum Leśnego w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej

86701 / 2016-06-15 - Inny: Agencja Wykonawcza

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Wykonanie robót budowlanych w budynkach Skarbu Państwa przy ulicy Wiktorskiej 110 i Skarbka z Gór 17 A i 17 B w Warszawie, budowa altany śmietnikowej

86383 / 2016-06-15 - Inny: jed. org. nieposiadająca osobowości prawnej zarządzająca mieniem skarbu państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice - Sianów (##wojewodztwo##)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Karnieszewice, w Trawicy 8A - przebudowa sali narad z pomieszczeniami przynależnymi (zaplecze kuchenne i pokój biurowy) na pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z przebudową instalacji sanitarnych (c.o.) i elektrycznych (oświetlenie i gniazda wtykowe) oraz montażem okien połaciowych doświetlających (tzw. świetlików rurowych). Nr sprawy: SA.270.3.2.2016

84941 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dziadowa Kłoda - Dziadowa Kłoda (dolnośląskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ - ARCHIWUM - w miejscowości Dziadowa Kłoda

84813 / 2016-06-14 - Inny: Jednostka Budżetowa

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Wykonanie ocieplenia budynku wielorodzinnego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, remont ścian budynku gospodarczego przy ul. Dąbrówki 22, 22a, 24, 24a, 24b w Szczecinie

84695 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń na specjalistyczne i diagnostyczne gabinety lekarskie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ przy ul. Nowowiejskiej 5 w Warszawie

84667 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Przebudowa pomieszczeń zaplecza węzła żywienia oraz odwodnienie i zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 46 w Gdańsku, ul. Szuwary 2

84311 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kościan - Kościan (wielkopolskie)
CPV: 452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Remont w budynku Zespołu Szkół Gminy Kościan, Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie