Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gorzów Wielkopolski

W serwisie znajdziesz 9787 przetargów w miejscowości Gorzów Wielkopolski.

94381 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ulicy 30 Stycznia 5/2 w Gorzowie Wlkp.

93777 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach gminnych w rejonie ADM - 5 w Gorzowie Wlkp.

92627 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa obiektów mostowych w ul.Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul.Dąbrowskiego do ul.Wyszyńskiego.

90745 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 452619003 (Naprawa i konserwacja dachów)
Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 4

89703 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Budowy oświetlenia terenu przy garażach w rejonie ul. Marcinkowskiego i Niemcewicza - I etap

89057 / 2016-06-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych o dmc przekraczającej 16 t zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2

88069 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Okrzei 42 oraz ogródka dydaktycznego Świat wokół nas przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej

86647 / 2016-06-15 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)
Świadczenie usługi aktualizacji oprogramowania modułów systemu informatycznego Eskulap wraz z usługami o charakterze serwisowo-eksploatacyjnymi oraz jego rozbudowa

86315 / 2016-06-15 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 391000003 (Meble)
Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego tj. mebli drewnianych, siedzisk oraz mebli metalowych na potrzeby jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego

85033 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 ul. Maczka w Gorzowie Wlkp

84687 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 5 w Gorzowie Wlkp.

84633 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM nr 5 w Gorzowie Wlkp.

84379 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 508000003 (Różne usługi w zakresie naprawi konserwacji)
Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 4

84239 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 2 Krzywoustego 4B

84201 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część D - zamówienie uzupełniające nr 1 Armii Polskiej 40

81663 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 907200000 (Ochrona środowiska)
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych oraz kanałów w Gorzowie Wlkp

81449 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grobla 26 w Gorzowie Wlkp.

80845 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 5 Armii Polskiej 30/2

80777 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 4 Krzywoustego 7/1 i Krzywoustego 9/6

80565 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony p.poż. w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Piłsudskiego 1a w Gorzowie Wlkp.

80375 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
KAWKA Etap - ZADANIE 5M Prace budowlane. Demontaż pieców kaflowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach, przeprowadzenie remontu pomieszczeń pod montaż węzłów cieplnych (kwartały: I, II, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XVII, XVIIII, XIX, XXI) realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp. - Część A - zamówienie uzupełniające nr 3 Łokietka 26

80011 / 2016-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany rozdzielni elektrycznych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.