Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

W serwisie znajdziesz 7262 przetargów 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne).

93389 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Zamówienie uzupełniające do umowy Nr 21/2015 na Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddziału w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań w tym współfinansowanych ze środków POIiŚ w zakresie zadania 1: Wsparcie merytoryczne Zespołu Kierownika Projektu KP-9 przy obsłudze realizowanych inwestycji w ramach zadań współfinansowanych ze środków POIiŚ

92875 / 2016-06-17 - Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego - Zakopane (małopolskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych według zasady projektuj i buduj celem przystosowania powierzchni na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego

92861 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Myszyniec - Myszyniec (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Myszyńcu - część 1, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy/modernizacji/przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec oraz poza aglomeracją - część 2 i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji stacji wodociągowej w Wykrocie - część 3

92153 / 2016-06-17 - Inny: spółka Skarbu Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz opracowanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF

92039 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju - Biłgoraj (lubelskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z audytami energetycznymi dla obiektów Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

91977 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa Pływalni Miejskiej Jagiellonka - remont niecek basenowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

91087 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ ADAPTACJI ORAZ MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR B-2 W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM NR 2843 WE WROCŁAWIU Realizacja zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

89823 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z dokumentacją towarzyszącą w zakresie remontu instalacji elektrycznych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci systemów fotowoltaicznych dla budynków domów studenckich: Akademik, Babilon, Muszelka, Tulipan, Riwiera, Ustronie, Mikrus, Żaczek, Tatrzańska, Wcześniak i ośrodków wypoczynkowych: OW Wilga, OW Sarbinowo

89701 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza - Pabianice (łódzkie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej

89501 / 2016-06-16 - Inny: PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KULTURY

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie projektu wielobranżowego dostosowania Muzeum Fryderyka Chopina do aktualnych przepisów p.poż z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Wykonanie prac zgodnie z projektem, ostatecznym pozwoleniem na budowę z uzyskaniem ostatecznego odbioru Państwowej straży Pożarnej wykonanych prac na podstawie projektu, pozwolenia na budowę i aktualnie obowiązujących przepisów p. poż.

88883 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku.

86839 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jawor - Jawor (dolnośląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół Żołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze

86273 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stawiguda - Stawiguda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej pn. Dokumentacja dróg w obszarze MOF - realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach zadania Dokumentacja dróg w obszarze MOF

86155 / 2016-06-15 - Podmiot prawa publicznego

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. - Gdynia (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa i przebudowa szpitala w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni na potrzeby SOR Bloku Operacyjnego, OIOM i centralnej sterylizatorni

86079 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, ekspertyzy przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej do budynku Domu Studenckiego IKAR wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (oznaczenie sprawy: PN/40-2016/DOP-p)

85711 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Katowickie Centrum Onkologii - Katowice (śląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EURO na wykonanie dokumentacji dla 3 pakietów: remont pomieszczeń oddziału łóżkowego na 1 piętrze budynku Dermatologii na potrzeby oddziału Chirurgii Onkologicznej, remont pomieszczeń na parterze budynku Dermatologii oraz Centralnej Izby Przyjęć na potrzeby pracowni USG i remont pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego w budynku Ginekologii i Położnictwa, w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. (znak sprawy: K.C.O./PN/ 38 /2016)

85685 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kobierzyce - Kobierzyce (dolnośląskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.

85487 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Modernizacja i remont pomieszczeń sterylizatorni w budynku Katedry i Zakładu Toksykologii w Poznaniu, ul. Dojazd 30 wraz z wykonaniem serwisu i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji

85449 / 2016-06-14 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - Pacanów (świętokrzyskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletu projektów niezbędnych do realizacji Parku Edukacyjnego, w szczególności projektów obiektów tematycznych edukacyjno-kulturalnych, projektów instalacji multimedialnych, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz projektu przetargowego niezbędnego do realizacji zamówienia publicznego na podstawie koncepcji Parku Edukacyjnego nagrodzonej w konkursie

85227 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tuchomie - Tuchomie (pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie dokumentacji projektowych na odnawialne źródła energii dla budynków na terenie gminy Tuchomie.

84535 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie I etapu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej