Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi kujawsko-pomorskie

W serwisie znajdziesz 127391 przetargów w województwie kujawsko-pomorskie.

95041 / 2016-06-20 - Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont powierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

94939 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW, MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO, FARB I MATERIAŁÓW LAKIERNICZYCH - SPRAWA NR 28/2016

94807 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 091000000 ()
Bezgotówkowe, sukcesywne dostawy paliw płynnych w ramach Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.

94799 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żnin - Żnin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.

94709 / 2016-06-20 - Inny: Zespół Szkół

Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Łochowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

94673 / 2016-06-20 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 150000008 (Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne)
Dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu

94427 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Obrowo - Obrowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa drogi gminnej nr G101001C od km 0+060 do km 0+520 w m. Dobrzejewice oraz drogi gminnej nr G101004C od km 0+803 do km 2+113 przebiegające przez miejscowości Dobrzejewice i Zawały, zniszczonych w wyniku usuwania skutków potężnej nawałnicy z dnia 19 lipca 2015 r.

94135 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Wojskowa 4620 - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 438000001 (Urządzenia warsztatowe)
Dostawa wyposażenia warsztatowego służby czołgowo - samochodowej

93991 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski

93925 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017

93903 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Płużnica - Płużnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica

93857 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy w Lipnie - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popowo, dz. Nr 107 na długości 1.000 km

93711 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 550000000 (Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego)
Organizacja na terenie kraju - w roku 2016 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu