Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Uniwersytet im. A. Mickiewicza

W serwisie znajdziesz 4362 przetargów Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

91709 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 390000002 (Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące)
Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

91093 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452144004 (Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym)
Przebudowa wejścia do budynku akademika UAM w Kaliszu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowy Świat 28 w Kaliszu.

88097 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji. 907/PN/35/16

86035 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
remont pomieszczeń w budynkach AB i D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu

85713 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 385000000 (Aparatura kontrolna i badawcza)
Przetarg nieograniczony na dostawÄ™ aparatury badawczej - V partii. 907/PN/34/16

83943 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 091130004 ()
Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

82303 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
zakup oprogramowania Surfer 13 - licencja laboratoryjna dla 10 użytkowników uczestniczących w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K187/15 GEOCENTRUM DOSKONAŁOSCI.

82101 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
remont toalet damskich i męskich [parter, I p. i II p.] w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu

81913 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/32/16

76799 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku Koszarowca wraz z wykonaniem nowej instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych na potrzeby Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.

74753 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wspólne wydanie drukiem książek: a) Wokół romantyzmu. Koncepcja, opracowanie i wstęp Leszek Żyliński i Tomasz Waszak, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 42), b) Emigracja wewnętrzna. Podstawy, motywacje, dylematy. Koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 43), c) Heinz Schilling, Martin Luther. Buntownik w czasach przełomu, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 44), w ramach serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka pod redakcją naukową Prof. dra hab. Huberta Orłowskiego

72319 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 195000001 (Guma i tworzywa sztuczne)
sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [2 części]

72245 / 2016-06-07 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 241113008 (Hel)
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku, z prawem opcji,nr sprawy 907/PN/22/16

70939 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 221100004 (Drukowane książki)
Dostawa podręczników akademickich dla Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

68275 / 2016-06-03 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IA droga dojazdowa i chodnik

67393 / 2016-06-03 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i przebudowa dziedzińca wschodniego, instalacji oddymiania klatki schodowej wschodniej, instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w holu głównym, bramy od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius (3 części)

66109 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 641000007 (Usługi pocztowe i kurierskie)
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61409 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 983100009 (Usługi prania i czyszczenia na sucho)
Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu

59137 / 2016-05-27 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
zakup abonamentu dla systemu AXAPTA oraz abonamentu dla modułu Honoraria na okres 1 roku

58311 / 2016-05-25 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachów i rynien wraz z wymianą rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu