Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

W serwisie znajdziesz 6698 przetargów 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

93413 / 2016-06-20 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Logistyki i Magazynowania - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

92931 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w Systemie Informatycznym Szpitala Eskulap - dostawa licencji, instalacja, wdrożenie i serwis gwarancyjny wraz z opieką autorską. (Nr rejestru I/15/16)

92853 / 2016-06-17 - Inny: sÄ…d powszechny

SÄ…d Apelacyjny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa licencji szyny SAP PO wraz z procesem utrzymania, pomocy technicznej oraz migracji z aktualnej szyny SAP PI

92749 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Pomorskie - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej implementację procesów związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanej dalej Systemem). Przy podejściu zastosowanym przez zamawiającego wymagane jest, aby system był oparty na podejściu BPM (Business Process Management) i umożliwiał rozpoczęcie pracy nad implementacją procesów poprzez narysowanie w systemie diagramów procesów, które w dalszych fazach byłyby rozbudowywane o niezbędne zdarzenia oraz formularze

92317 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej

86025 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Starachowicki - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Zakup pakietu oprogramowania EWOPIS wraz ze szkoleniem pracowników i konwersją danych

85913 / 2016-06-14 - Podmiot prawa publicznego

Polska Agencja Prasowa S.A. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa i udzielenie licencji na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania komputerowego

85483 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP - Otwock (mazowieckie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi żywienia wraz z integracją z posiadamym systemem Infomedica/AMS firmy Asseco Poland S.A. DZP/38/2016

82303 / 2016-06-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
zakup oprogramowania Surfer 13 - licencja laboratoryjna dla 10 użytkowników uczestniczących w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-K187/15 GEOCENTRUM DOSKONAŁOSCI.

81623 / 2016-06-13 - Inny: Jednostka budżetowa wchodząca w skład rządowej administracji zespolonej w województwi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Utworzenie systemu służącego do zbierania danych monitoringu jakości powietrza, ich przetwarzania i przesyłania oraz prezentacji na stronie www. Numer sprawy: WIOŚ-T.272.1.2.2016.

80993 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Transportu Miejskiego - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

79455 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Łódzki - Łódź (łódzkie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa i wdrożenie systemu antyplagiatowego wraz z roczną licencją i audytem procedury antyplagiatowej dla Uniwersytet Łódzkiego.

78157 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Sprzedaż i dostarczenie licencji oprogramowania komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

74297 / 2016-06-07 - Inny: sÄ…d powszechny

SÄ…d Apelacyjny w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 480000008 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)
Dostawa licencji szyny SAP PO wraz z procesem utrzymania, pomocy technicznej oraz migracji z aktualnej szyny SAP PI