Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 450000007 (Roboty budowlane)

W serwisie znajdziesz 125746 przetargów 450000007 (Roboty budowlane).

95083 / 2016-06-20 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. Oddział Wrocław - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Solnym 11 we Wrocławiu o powierzchni 585m2 kryty dachówką ceramiczną zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

95077 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie - Gniezno (##wojewodztwo##)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZADANIE I: REMONT DACHU ORAZ KONSERWACJA SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU ZADANIE II: PRZEBUDOWA WENTYLATORNI NA SALĘ PRÓB TEATRU IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE

95075 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania płyty boiska Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

95061 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Robty budowlane wykończeniowe po zakończeniu II etapu robót budowlanych polegających na dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych (zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej z dnia 25.06.2014 r.) i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2013 r. budynków przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarskiej 29/30 w Warszawie na dz. Ew. nr 4 w obrębie 5-04-02 realizowanego na podstawie decyzji ostatecznej nr 390/Ś/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.wykonanie w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia użytkowania obiektu

95053 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach będących własnością Gminy Wolbrom

94971 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
SVA Jarosław: Remont dróg i chodników z kostki brukowej przy ul. Płk. K. Leskiego 5/7 w Warszawie w ramach zadania 301 Warszawa

94949 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jarocin - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi w Wilczyńcu (do granicy z Gminą Dobrzyca)

94933 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonania zamówienia dodatkowego w ramach zadania: Budowa chodnika po stronie numerów parzystych w ul. Kowalskiej od przystanku autobusowego na wysokości posesji nr 116-118 do końca zabudowy (posesji nr 150) z infrastrukturą w podziale na zadania

94881 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Serock - Serock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

94869 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Bargłów Kościelny - Bargłów Kościelny (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego

94799 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żnin - Żnin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie żłobka gminnego w Żninie w budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie.

94791 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Inwestycji Miejskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

94789 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pszczew - Pszczew (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie przebudowy nawierzchni w miejscowości Stołuń w gminie Pszczew

94787 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - Oświęcim (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu

94687 / 2016-06-20 - Inny: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

42 Baza Lotnictwa Szkolnego - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dwóch magazynów broni - budynków nr 26 oraz 96 położonych na terenie kompleksu wojskowego w m. Sochaczew w 2016 r

94667 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego pływalni AWF w Poznaniu ul. Droga Dębińska 10. (RZP-2003-09/16/ZP)

94605 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Domu Studenta nr 2 przy ul. Kanafojskiego 1 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

94591 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

94587 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Okręgowy Urząd Probierczy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont laboratorium analiz chemicznych Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2

94561 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją obiektów szkoleniowych REJON ZURBANIZOWANY (zad. 16190) w budowanym ośrodku szkoleniowym do ćwiczeń z użyciem BŚT dla potrzeb CSWL w Drawsku Pomorskim

94517 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Korytnica - Korytnica (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniki

94435 / 2016-06-20 - Inny: Szkoła

Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie - Piątnica (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym w Internacie ZSCKR w Marianowie

94421 / 2016-06-20 - Inny: Instytucja Kultury

Biblioteka Publiczna w Miastku - Miastko (pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Biblioteki publicznej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

94361 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Wrocławski - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku UWr przy ul. Przybyszewskiego 63-77: Zadanie nr 1 i nr 2

94351 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Leonarda 2 - ocieplenie budynku mieszkalnego w ramach zadania doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja w Warszawie.

94327 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Słońsk - Słońsk (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów na ul. Dworcowej w Lemierzycach

94317 / 2016-06-20 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń, schodów zewnętrznych, pokrycia dachowego oraz izolacji fundamentów w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20