Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi lubuskie

W serwisie znajdziesz 65123 przetargów w województwie lubuskie.

95079 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Małomice - Małomice (lubuskie)
CPV: 452331237 (Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych)
Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Śliwnik do dróg wyższej kategorii

94803 / 2016-06-20 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. - Żary (lubuskie)
CPV: 091341008 ()
Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

94789 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pszczew - Pszczew (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie przebudowy nawierzchni w miejscowości Stołuń w gminie Pszczew

94785 / 2016-06-20 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. - Żary (lubuskie)
CPV: 091341008 ()
Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

94743 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2016 roku

94691 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont kapitalny nawierzchni drogi powiatowej nr 1153F w m. Łomy oraz w m. Chlebowo

94651 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 731100006 (Usługi badawcze)
Wykonanie Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019r. oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego (przedmiot zamówienia w podziale na dwa zadania).

94563 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sulechów - Sulechów (lubuskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej wraz z Wykonaniem projektu instalacji elektrycznej oświetlenia wsi - sołectwo Nowy Świat

94381 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ulicy 30 Stycznia 5/2 w Gorzowie Wlkp.

94327 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Słońsk - Słońsk (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni chodnika i wjazdów na ul. Dworcowej w Lemierzycach

94321 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina SÅ‚ubice - SÅ‚ubice (lubuskie)
CPV: 315272008 (Oświetlenie zewnętrzne)
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych

94251 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina SÅ‚ubice - SÅ‚ubice (lubuskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

93865 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stare Kurowo - Stare Kurowo (lubuskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Pogodna, Spokojna, Krótka i Cicha w Starym Kurowie - zadanie nr 1: Uzbrojenie ul. Cichej

93785 / 2016-06-20 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 331400003 (Materiały medyczne)
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego dla LCO Sp. z o. o. w Świebodzinie

93759 / 2016-06-20 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka - Cybinka (lubuskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kancelarią leśniczego - zagroda Leśnictwa Maszewo wraz z dobudowanym budynkiem garażowo-gospodarczym

93669 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów.

93665 / 2016-06-20 - Inny: Administracja rzÄ…dowa niezespolona

Izba Skarbowa - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 723120005 (Usługi wprowadzania danych)
Przetarg nieograniczony na obsługę zeznań rocznych (akcja PIT) i realizację zadań biurowych w komórkach egzekucji administracyjnej urzędów skarbowych woj. lubuskiego

93635 / 2016-06-20 - Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 452625226 (Roboty murarskie)
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE, DEKARSKIE, ODGROMOWE, MALOWANIE ELEWACJI I BRAM W BUDYNKU NR 3, 4, 10 ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE JW 1517 W CZERWIEŃSKU. SPRAWA NR 38/PN/2016.

93527 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Żagań o Statusie Miejskim - Żagań (lubuskie)
CPV: 772115007 (Usługi pielęgnacji drzew)
BIEŻĄCA PIELĘGNACJA I USUWANIE DRZEW W GMINIE ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

93181 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 731100006 (Usługi badawcze)
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

93147 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - Nowa Sól (lubuskie)
CPV: 331821000 (Defibrylatory)
Sukcesywne dostawy kardiowerterów, defibrylatorów jednojamowych i kardiowerterów defibrylatorów z funkcją resynchronizacji na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli