Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 341442103 (Wozy strażackie)

W serwisie znajdziesz 5267 przetargów 341442103 (Wozy strażackie).

94279 / 2016-06-20 - Inny: Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna - Sulęczyno (pomorskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sulęczynie. załączniku nr 2 do SIWZ. Nr sprawy ZP/1/OSP/2016

94113 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Żyrzyn - Żyrzyn (lubelskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie.

93669 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów.

91609 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie

87947 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleszów - Goleszów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców - postępowanie Nr 2

87917 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bolesław - Bolesław (małopolskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup samochodów bojowych: Zadanie 1: Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie Zadanie 2: Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu

87449 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Jakubów - Jakubów (mazowieckie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jakubów

71415 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dalików - Dalików (łódzkie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Dalików

68101 / 2016-06-03 - Podmiot prawa publicznego

Metro Warszawskie Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zakładowej Służby Ratowniczej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Nr Post. EH.25.00055.2016.S.P.ADKA

60665 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wręczyca Wielka - Wręczyca Wielka (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka

136490 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Konopiska - Konopiska (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach

60177 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy w Tworogu - Tworóg (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa i zakup średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Koty w Gminie Tworóg

60005 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleszów - Goleszów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców

59939 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Wilamowice - Wilamowice (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach

59677 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Pszów - Pszów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie

59491 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Knurów - Knurów (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Knurów

59133 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy - Rędziny (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO, RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OSP RUDNIKI

135422 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Hażlach - Hażlach (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kończyce Wielkie

134836 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Krzepice - Krzepice (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach.

134672 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Buczkowice - Buczkowice (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej

133672 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Orla - Orla (podlaskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa średniego samochodu pożarniczego typu GBA dla OSP w Malinnikach

132750 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siewierz - Siewierz (śląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych województwa śląskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych

129384 / 2016-05-20 - Inny: Stowarzyszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie - Złoczew (łódzkie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody.

129080 / 2016-05-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Zabierzów - Zabierzów (małopolskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawę fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząska wraz z dodatkowym wyposażeniem.

55543 / 2016-05-18 - Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini - Miękinia (dolnośląskie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska podczas zdarzeń nadzwyczajnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini