Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Politechnika ÅšlÄ…ska

W serwisie znajdziesz 4455 przetargów Politechnika ÅšlÄ…ska.

92059 / 2016-06-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 507500007 (Usługi w zakresie konserwacji wind)
Konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Rybniku. Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/13/TB.

89777 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
Sukcesywna dostawa na odczynniki chemiczne - testy kuwetowe i testy odczynnikowe. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/41/EO

89013 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy OZ/D/16/42/DM

88387 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 508500008 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji mebli)
Renowacja ław, siedzisk, katedry i drzwi w sali audytoryjnej nr 317 w budynku Wydziału Budownictwa. Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/9/EO

88349 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa sali 321 na salę komputerowo-wykładową w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oznaczenie sprawy:OZ/B/16/16/EK

86099 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 386521001 (Projektory)
Sukcesywna dostawa projektorów multimedialnych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/44/EO

83495 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 442320005 (Drewniane konstrukcje dachowe)
Remont drugiej części dachu i wymiana blacharki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/15/EK

80283 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Roboty remontowe w Domu Studenckim Karlik. Oznaczenie sprawy:OZ/B/16/14/JP

75685 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i malowanie elewacji budynku A Wydziału Elektrycznego. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/13/HP

70591 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/39/EO

64333 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454211311 (Instalowanie drzwi)
Modernizacja sal laboratoryjnych w budynku C Wydziału Elektrycznego. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/12/EO

64095 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy OZ/D/16/38/DM

63897 / 2016-06-01 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 489610002 (Sterowniki Ethernet)
Dostawa stanowisk laboratoryjnych przetwarzania i wizualizacji danych procesowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/34/EK

60765 / 2016-05-31 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/35/EK.

59963 / 2016-05-30 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 451100008 ()
Rewitalizacja dziedzińca wewnętrznego pomiędzy budynkami Wydziałów Budownictwa i Architektury - II etap. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/7/HP

58985 / 2016-05-25 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 507500007 (Usługi w zakresie konserwacji wind)
Konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Rybniku.Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/8/TB.

58665 / 2016-05-25 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Pielęgnacja terenów zielonych Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/U/16/7/MW

132136 / 2016-05-24 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 386521001 (Projektory)
Sukcesywna dostawa projektorów multimedialnych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/36/EO

130906 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/39/EO

56905 / 2016-05-23 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 311510009 (Przekształtniki)
Dostawa trójfazowego bilansującego przekształtnika AC/DC z izolacją galwaniczną. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/30/MW

56781 / 2016-05-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/11/NC

126964 / 2016-05-19 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 421221001 (Pompy cieczowe)
Dostawa wysokosprawnej pompy dozujÄ…cej. Oznaczenie sprawy OZ/D/16/26/DM

55933 / 2016-05-19 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont łącznika pomiędzy budynkami AEI i CK wraz z wymianą bramy wyjściowej. Oznaczenie sprawy OZ/B/16/10/DM

55587 / 2016-05-19 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 452623114 (Betonowanie konstrukcji)
Pierwsze zamówienie dodatkowe do umowy nr OZ/B/15/12/HP w sprawie wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i remontu budynków wraz z otoczeniem przy ul. Hutniczej 9-9A w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/16/9/HP

126022 / 2016-05-18 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/16/9/EK

52569 / 2016-05-12 - Uczelnia publiczna

Politechnika Śląska - Gliwice (śląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Drugie zamówienie uzupełniające do umowy nr OZ/U/58/HP/14 w zakresie ubezpieczenia mienia. Oznaczenie sprawy OZ/U/16/5/HP