Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 336000006 (Produkty farmaceutyczne)

W serwisie znajdziesz 17885 przetargów 336000006 (Produkty farmaceutyczne).

94737 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
EZ/ZP/64/2016 Dostawa leków objętych programem terapeutycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

94545 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK - Białystok (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

94539 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łomża (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY I SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

94499 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Mońki (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych ujętych w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

94209 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
109/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

93603 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Sukcesywna dostawa leków dla 7 ośrodków współpracujących w badaniu SECURE na potrzeby Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

91879 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Łomża (podlaskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Zakup i dostawa leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym u osób dorosłych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

91543 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach - Gorzyce (śląskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

91417 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
dostawa różnych produktów leczniczych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

90077 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
108/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

89989 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
107zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

89335 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - Bielsko - Biała (śląskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Znak sprawy: 13/D/2016/PN