Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiatowy Zarząd Dróg

W serwisie znajdziesz 5190 przetargów Powiatowy ZarzÄ…d Dróg.

87307 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów wraz z opracowaniem wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wersja 2

87041 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Koło (wielkopolskie)
CPV: 452331000 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P W M. DZIERAWY NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 0,970KM

86983 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Koło (wielkopolskie)
CPV: 452331000 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P W M. DZIERAWY NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 0,970KM

84843 / 2016-06-14 - Inny: zarzÄ…dzanie drogami powiatowymi

Powiatowy Zarząd Dróg - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi do Hryniewicz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ekologiczną

83797 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Lubań (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D Trójca - Rudzica - Włosień w km 15+716 - 20+016

81131 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Śrem (wielkopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4093P poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami

77771 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy

76399 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3078W - ul. Związku Walki Młodych w Płońsku .

76155 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa mostu przez rzekę Dobrzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrska - Gralewo

75503 / 2016-06-08 - Inny: zarzÄ…dzanie drogami powiatowymi

Powiatowy Zarząd Dróg - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami

74827 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3827W Czyste - Czerwonka w km 3+090 - 4+390 dł. 1,3 km

73425 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Żyrardów (mazowieckie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego: - nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. - Bartniki - Miedniewice - 1430 mb / 7150 m2 - nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków - 380 mb / 1760,27 m2 - nr 4703W Miedniewice - Franciszków - 418 mb / 1588,40 m2

68439 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Śrem (wielkopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami: droga powiatowa 4076P i 4079P na odcinku Sroczewo-Zaborowo-Kiełczynek oraz drogi 4074P na odcinku Olsza - dr.woj. 436.

67593 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Limanowa (małopolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000260 w km 20+305 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami

66125 / 2016-06-02 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce - Jankowice metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

62903 / 2016-06-01 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej

62839 / 2016-06-01 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713332000 ()
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie- Plesewo

62601 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Koło (wielkopolskie)
CPV: 452331000 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
ZADANIE NR 1 - POSZERZENIE JEZDNI NA ULICY SZEMPLIŃSKIEGO W PRZEDCZU NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 522M ZADANIE NR 2 - PRZEŁOŻENIE CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W PRZEDCZU NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 125M ZADANIE NR 3 - PRZEBUDOWA ULICY 20-GO STYCZNIA W PRZEDCZUW ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 312,70M

62181 / 2016-05-31 - Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu na rzece Lutrynie w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Lisnowo wraz z budową tymczasowej przeprawy

62137 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
NAKŁADKI BITUMICZNE NA DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SIEMIANOWO 2155 P, DĘBŁOWO -MODLISZEWO 2183P, TRZEMŻAL 2169 P/ PŁACZKOWO 2241 P , GOŚLINOWO 2213 P

60281 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 167000002 (Ciągniki)
Zakup i dostawa maszyny wielozadaniowej , złożonej z ciągnika rolniczego ( wersja drogowa) wraz z osprzętem i wyposażeniem