Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

W serwisie znajdziesz 4824 przetargów 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni).

94189 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie remontu cząstkowego - uzupełnienia nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej po usuniętych awariach sieci wod-kan na terenie miasta Skierniewice

93155 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulicy Danielewskiego w Toruniu na odcinku od ul. Rybaki w kierunku południowym

90959 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jordanów - Jordanów (małopolskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont dróg rolnych w miejscowościach: Toporzysko droga rolna Kowalczykowa, Osielec droga rolna Oleksowa.

90939 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych - Chorzów (śląskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Przygotowanie miejsc gromadzenia odpadów selektywnie zebranych, poprzez remont nawierzchni w miejscach usytuowania wysp do gromadzenia surowców wtórnych, w ramach zwiększenia dostępności dla mieszkańców oraz stworzenia warunków do utrzymania czystości i zapobiegania zanieczyszczania terenów otwartych, chodników i ulic w związku z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Chorzowie

90513 / 2016-06-16 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska - ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

90299 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym przy ul. 4 Marca w Koszalinie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 33/WOG/RB/Infrastr./16.

90257 / 2016-06-16 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

89675 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Zgorzelec - Zgorzelec (dolnośląskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Konicza, ul. Malczewskiego, ul. Braci Gierymskich oraz ul. Brandta w Zgorzelcu

89543 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Gardeja - Gardeja (pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe

89503 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Zadanie nr 2 - Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 - Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim (przy Marinie) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4.

86867 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP - Otwock (mazowieckie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Wykonanie ścieżek parkowych z placami ze sprzętem rehabilitacyjnymi, elementami małej architektury oraz nasadzeniami zielnie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku DZP/14/2016

85727 / 2016-06-14 - Inny: gminna jednostka budżetowa.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2269L - ul. Osmolickiej w Lublinie w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej (...), Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Osmolickiej na dz. nr 148 (obr. 56; ark.1) w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

85557 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zagospodarowanie terenu przy SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

84045 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulic Moniuszki, Klonowica i Jaroczyńskiego w Toruniu

83283 / 2016-06-13 - Inny: gminna jednostka budżetowa.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego

81961 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Kórnik - Kórnik (wielkopolskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Podgórnej w miejscowości Robakowo

78655 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów Zadanie nr 2 - Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie Zadanie nr 3 - Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim (przy Marinie) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 4 Zadanie nr 4 - Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa).

77189 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Pabianicki - Pabianice (łódzkie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Budowa chodnika na ul. 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice oraz budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice

76769 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jordanów - Jordanów (małopolskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach - Naprawa, Łętownia, Osielec, Toporzysko, Wysoka.

75861 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont ulic Boboli etap I, Tujakowskiego i SÅ‚owiczej w Toruniu

74943 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Słupsk - Słupsk (pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
ZADANIE nr 1 - Wykonanie jezdni ulicy Perłowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino wraz z wykonaniem chodników i zjazdów na posesje. ZADANIE nr 2 - Budowa ul. Bursztynowej na osiedlu Złoty Potok w m. Bydlino, Gmina Słupsk (etap I) wraz z budową nawierzchni w krawężnikach, chodników i zjazdów na posesje.

74031 / 2016-06-07 - Inny: gminna jednostka budżetowa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II

73425 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Żyrardów (mazowieckie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego: - nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. - Bartniki - Miedniewice - 1430 mb / 7150 m2 - nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków - 380 mb / 1760,27 m2 - nr 4703W Miedniewice - Franciszków - 418 mb / 1588,40 m2

72343 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Strumieniu - Strumień (śląskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Przebudowa ul. Polnej w Pruchnej - etap 1 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień