Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Bielsko-Biała

W serwisie znajdziesz 11005 przetargów w miejscowości Bielsko-BiaÅ‚a.

93423 / 2016-06-20 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej nr 31-02-13 w oddziałach 150a, 151b, 154a,g,h, 155a, c,157c w km 0+000.00--1+710.67 w leśnictwie Jaworze.

93229 / 2016-06-20 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne) w budynkach oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej

92475 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 454421008 (Roboty malarskie)
Wykonanie robót remontowych, w szczególności malarskich, w obiektach oświaty w Bielsku-Białej, (tj. Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół Ogrodniczych, w Liceum Ogólnokształcącym nr 5, w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnym nr 1).

91959 / 2016-06-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 336960005 (Odczynniki i środki kontrastowe)
Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

91329 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452113411 (Roboty budowlane w zakresie mieszkań)
Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

89891 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 773200009 (Usługi utrzymania terenów sportowych)
Wykonanie usługi wymiany darni wraz z warstwą nośną oraz ułożenie dodatkowego drenażu na płycie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej

89335 / 2016-06-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - Bielsko - Biała (śląskie)
CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)
Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Znak sprawy: 13/D/2016/PN

88579 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zakład Komunikacyjny - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

86989 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01 i o kodzie 15 02 03 dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

86493 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Dostawa urządzeń zabawowych, komunalnych i nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem na terenie rekreacyjnym Pod Gaikami przy ul. Ks. Brzóski, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

83737 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 454211483 (Instalowanie bram)
Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej

83059 / 2016-06-13 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku -Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 391310000 ()
Dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu magazynu akt Oddziału ZUS w Bielsku - Białej przy ul. Traugutta 2

82485 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamówienie dodatkowe nr ZGM/DZ/44/2016/ADM do zamówienia nr ZGM/DZ/45/2016/ADM na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego przy Pl. Żwirki i Wigury 11 w Bielsku-Białej - Etap II: remont elewacji, dachu, instalacji wewnętrznych, budynku gospodarczego, ogrodzenia elementów infrastruktury wokół budynku

81867 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cokołu żelbetowego oraz przebudowy alei na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.

81319 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 715400005 (Usługi zarządzania budową)
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W TRAKCIE REALIZACJI ZADAŃ PN.: a) ROZBUDOWA UL. SEMPOŁOWSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PCK DO SKRZYŻOWANIA Z UL. DMOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WŁASNOŚCI SPÓŁKI AQUA S.A.; b) PRZEBUDOWA ULICY FRYCZA MODRZEWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ; c) PRZEBUDOWA ULICY NAD NIPREM W BIELSKU-BIAŁEJ.

79301 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont ul. Ks. Kusia na odcinku od ul. Przędzalniczej do wiaduktu przy drodze S-69 w Bielsku-Białej

79063 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 331117204 (Urządzenia do angiografii)
Dostawa i wymiana lampy rtg do angiografu Artis Zee Ceiling (seria numer: 147565) produkcji Siemens zainstalowanego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej.

79027 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 505314000 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji dźwigów)
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej