Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)

W serwisie znajdziesz 3357 przetargów 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych).

88461 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina - Miasto Elbląg - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego i elektroenergetycznego wraz z abonencką stacją transformatorową dla zadania pn.: Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

87775 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dopiewo - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
ROA.271.12.2016 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dopiewo, z podziałem na następujące zadania: - zadanie nr 1 : Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Gruszowa, Jabłoniowa , - zadanie nr 2 : Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dopiewo ul. Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, - zadanie nr 3 : Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Drwęsa ul. Orzechowa i Debowa , - zadanie nr 4 : Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zborowo teren przystani i pola namiotowego..

87363 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stargard - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Rozbudowa oświetlenia drogowego. Część I Strzyżno budowa oświetlenia wieś połączenie dwóch linii. Część II Sułkowo budowa oświetlenia wzdłuż budynków mieszkalnych.

84171 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kleszczów - Kleszczów (łódzkie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa 6 szt. przyłączy elektrycznych 0,4kV na terenie Gminy Kleszczów - nr zam. ZP.271.11.2016

81399 / 2016-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Szklarska Poręba - Szklarska Poręba (dolnośląskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ULIC KILIŃSKIEGO,UROCZA ORAZ CARITAS - ETAP II.

79725 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gorlice - Gorlice (małopolskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OÅšWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: LEÅšNEJ, REJA, LIPOWEJ W GORLICACH

77855 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Serock - Serock (mazowieckie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa punktów świetlnych Serock ul. Traugutta-Wiosenna- oświetlenie drogi gminnej

76161 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania pn.Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami

75559 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wadowice Urząd Miejski - Wadowice (małopolskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w sołectwach: Klecza Dolna, Chocznia, Roków, Klecza Górna oraz Wysoka w roku 2016

75425 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Sulejówek - Sulejówek (mazowieckie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Projekt i budowa oświetlenia ulic: Zadanie Nr 1 - Projekt i budowa oświetlenia ulic: Drobiarskiej i Orlej, Zadanie Nr 2 - Projekt i budowa oświetlenia ulic:3-go Maja, Cicha, Dobrzańskiego.

74075 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza - Praszka (opolskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Praszce oraz w ul. Wodnej i Ogrodowej w Kowalach. Etap I - ul. Powstańców Śląskich w Praszce

72407 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gorlice - Gorlice (małopolskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: KOMBATANTÓW, WSPÓLNEJ I ROBOTNICZEJ W GORLICACH

70677 / 2016-06-06 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Przebudowa Falochronu Północnowschodniego oraz Falochronu Wejściowego w Porcie Wojennym Gdynia - zadanie 13428. Regulacja rzędnych dna morskiego przy Falochronie Wejściowym do portu morskiego Gdynia - zadanie 13824.

69679 / 2016-06-03 - Inny: Sektor elektroenergetyczny

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość - Zamość (lubelskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji Szopena oraz budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim.

68081 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Ostrów Mazowiecka - Ostrów Mazowiecka (mazowieckie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulic Bajkowej, Bajecznej, Alladyna - działki o nr ew. 849/1, 848/13, 847/10, 849/29, 856/8, 857/7, 857/13, 856/19 oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

65385 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Chełm - Chełm (lubelskie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Uher i Żółtańce Kolonia, ul. Dąbrowskiego,

63625 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Boguchwała - Boguchwała (podkarpackie)
CPV: 452314009 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BOGUCHWAŁA: 1. UL. BOCZNA TKACZOWA DZ.1088, ETAP I. 2. DROGA GMINNA W NIECHOBRZU - KĄTY ETAP II. 3. DROGA GMINNA W NIECHOBRZU - RADZIELÓWKA ETAP II. 4. DROGA GMINNA W LUTOYŻU - ETAP I. 5. DROGA DK 19 W ZARZECZU OD KM 207+089 DO KM 207+283,94