Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 661130005 (Usługi udzielania kredytu)

W serwisie znajdziesz 17908 przetargów 661130005 (Usługi udzielania kredytu).

93985 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Głogówek - Głogówek (opolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia

92015 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Warka - Warka (mazowieckie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Budowa dróg - osiedle Winiary w Warce III etap

91571 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lniano - Lniano (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lniano w 2016 roku.

90837 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Narewka - Narewka (podlaskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu

90649 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wodzisławski - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1.870.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

89437 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lisewo - Lisewo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

89241 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Podedwórze - Podedwórze (lubelskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.861.043,26 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

88989 / 2016-06-16 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

JUMA Sp. z o.o. - Maków Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na realizację zadania pn. Budowa centralnej kotłowni przy ul. ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej - drugie postępowanie.

87833 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Przygodzice - Przygodzice (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 1.961.603 zł w 2016 roku

87633 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pęcław - Białołęka (dolnośląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

87605 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny Nr 1 - Bytom (śląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony PLN) dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

87171 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bielsk - Bielsk (mazowieckie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

85193 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Miejski w SÅ‚awnie - SÅ‚awno (zachodniopomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

85161 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wolsztyn (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5 096 000,00 zł dla SPZOZ w Wolsztynie

84743 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kluczborski - Kluczbork (opolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 840 170 zł ( słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

83973 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Rawa Mazowiecka (łódzkie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 6 000 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Znak sprawy ZP/1/2016

81721 / 2016-06-13 - Inny: Spółka prawa handlowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - Grudziądz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 6 391 119,37 PLN na okres 6 lat i 1 miesiąc (73 m-ce) z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.

81203 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Długołęka - Mirków (dolnośląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, ZŁOTÓWKOWEGO DLA GMINY DŁUGOŁĘKA Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.436.000,00 ZŁ

80953 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Ostroróg - Ostroróg (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie Gminie Ostroróg i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

79855 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zblewo - Zblewo (pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na okres do 31.12.2026 r. w kwocie 1.600.000,00 zł

79033 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Bierutowie - Bierutów (dolnośląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie w 2016 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę zaciągniętych kredytów do kwoty 2.500.000,00 zł

77661 / 2016-06-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Bychawa (lubelskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla SP ZOZ w Bychawie

76173 / 2016-06-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki pieniężnej w wysokości 3 000 000 zł na zakup inwestycyjny (zamówienie: DG-56-PN/30-2016)

75587 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siewierz - Siewierz (śląskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.959.500 zł

75509 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Parczewski - Parczew (lubelskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów