Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

W serwisie znajdziesz 11869 przetargów 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej).

94521 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo, powiat bytowski, Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów i Studzienice, powiat bytowski.

92585 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe Inowrocław - etap VII

91863 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II

91823 / 2016-06-17 - Inny: Wojew. samorząd. jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szewnia - Miłka w km 14+800-21+940 w m. Pawłosiów, m. Jarosław gm. Pawłosiów, m.Jarosław

91717 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca rzeki Czarnej Łachy; Obiekt nr 2 - Konserwacja gruntowna rzeki Strugi Gęś; Obiekt nr 3 - Konserwacja bieżąca rzeki Bielawy, Bielawy Południowej, Rutkownicy, Kłodawy; Obiekt nr 4 - Konserwacja bieżąca rzeki Czarnej, Wiercicy, Strugi A i B, kanałów A, B, C, D

88977 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie i konserwacja najbardziej zagrożonych odcinków rzek w granicach administracyjnych miasta Katowice - ciek Mleczna

88747 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Obiekt nr 1- Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska, gm. Ryjewo i Prabuty, pow. Kwidzyn. Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzeki Struga Postolińska i kanału Nowego, gm. Sztum, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie, pow. Sztum

86497 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. zambrowskiego - zad. Zambrów I

85199 / 2016-06-14 - Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż - część II: km 2+487-2+764, na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec (woj. małopolskie)

84251 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zieleni Miejskiej - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie robót obejmujących odtworzenie nawierzchni murawy na części przepustu P7, na przepuście P8 i przynależnych im pasach technologicznych, a także skarpach rowu i pasach technologicznych po obu stronach rowu umocnionego wg schematu regulacyjnego A, na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice km 1+008 do km 1+185, jako zamówienie dodatkowe do umowy nr DAP-210-10/14 z dnia 15.04.2014 r.

83899 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

83689 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie działania KPZMiUW we Włocławku - Biuro Terenowe Włocławek - Etap VI

82925 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. wysokomazowieckiego - zad. Wysokie Mazowieckie I

82869 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sejneńskiego - zad. Sejny I

82001 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 17 - Dopływy Wrześnicy

81985 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 16 - Wrześnica

81953 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 14 - Mała Wełna

81935 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 12 - Książ

81917 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 11 - Dopływy Warty