Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

91863 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-10 pod pozycją 116718. Zobacz ogłoszenie 116718 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 91863

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 116718

Data wydania biuletynu: 2016-05-10

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 116718

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn. Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II, obejmującego:
1) Obiekt nr 1 - Konserwacja cieku naturalnego - BŹDZIĄŻEK w km od 0+000 do 13+362, gmina Miastkowo, powiat łomżyński;
2) Obiekt nr 2 - Konserwacja cieku naturalnego CETNA w km od 6+096 do 12+ 383, gmina JEDWABNE, powiat łomżyński;
3) Obiekt nr 3 - Konserwacja cieku naturalnego CZECZOTKA w km od 14+610 do 18+744, gmina Miastkowo, powiat łomżyński;
4) Obiekt nr 4 - Konserwacja cieku naturalnego -DOPŁYW A w km od 0+000 do 6+523, gmina Śniadowo, powiat. Łomżyński;
5) Obiekt nr 5 - Konserwacja cieku naturalnego DOPŁYW D w km od 0+000 do 10+619, oczyszczanie budowli szt. 11, gmina Śniadowo, powiat łomżyński;
6) Obiekt nr 6 - Konserwacja cieku naturalnego JEDWABIANKA w km od 16+384 do 24+916, gmina Wizna, Jedwabne, powiat. Łomżyński;
7) Obiekt nr 7 - Konserwacja cieku naturalnego JURA w km od 0+000 do 5+047, oczyszczanie budowli szt. 2 gmina Piątnica, powiat. Łomżyński;
8) Obiekt nr 8 - Konserwacja cieku naturalnego KANAŁ C-TRZASKI w km od 0+000 do 8+400, gmina Śniadowo, powiat łomżyński;
9) Obiekt nr 9 - Konserwacja cieku naturalnego KANAŁ KUZIE w km od 0+800 do 18+311, oczyszczanie budowli szt. 12, gmina Zbójna, powiat. Łomżyński;
10) Obiekt nr 10 - Konserwacja cieku naturalnego KANAŁ POREDY CHARUBIN w km od 0+000 do 4+094, gmina Zbójna, powiat łomżyński;
11) Obiekt nr 11 - Konserwacja cieku naturalnego KRZYWA NOGA w km od 1+500 do 15+032, oczyszczanie budowli szt. 6, gmina Nowogród, powiat łomżyński;
12) Obiekt nr 12 - Konserwacja cieku naturalnego ŁOJEWEK od 17+081 do 26+827, oczyszczanie budowli szt. 2, gmina Piątnica, powiat łomżyński;
13) Obiekt nr 13 - Konserwacja cieku naturalnego MUZGA w km od 0+000 do 14+751, gmina Śniadowo, powiat łomżyński;
14) Obiekt nr 14 - Konserwacja cieku naturalnego PENZA w km od 2+802 do 6+000, oczyszczanie budowli szt. 2, gmina Piątnica, powiat. Łomżyński;
15) Obiekt nr 15 - Konserwacja cieku naturalnego RÓW A w km od 0+270 do 12+787, oczyszczanie budowli szt. 9, gmina Zbójna, Powiat łomżyński;
16) Obiekt nr 16 - Konserwacja cieku naturalnego RUŻ w km od 6+978 do 14+406, gmina Śniadowo i Miastkowo, powiat łomżyński.

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Usługi Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych Tomasz Dmochowski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Mazowiecka 17

Miejscowość: Rosochate Kościelne

Kod pocztowy: 18-220

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 15/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 196220,23

Cena wybranej oferty: 235122,84

Cena minimalna: 235122,84

Cena maksymalna: 235122,84

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

112173 / 2015-07-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Opole Lubelskie - 3 zadania

255596 / 2013-07-02 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. augustowskiego i sejneńskiego - zad. OT Suwałki

285528 / 2011-09-13 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek: Błędzianka, Czerwonka, Szczeberka, Zuśnianka, Maniówka, Potopka, Potopka I, Szeszupa i Wiatrołuża na terenie pow. Suwałki, woj. podlaskie

122188 / 2013-03-27 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. bielskiego - zad. Bielsk Podlaski I

140404 / 2015-06-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Opole Lubelskie - 3 zadania.

67192 / 2013-02-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. siemiatyckiego - zad. Siemiatycze I

316499 / 2010-11-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych na rzekach powiatu siemiatyckiego w województwie podlaskim: rz. Pulwy, rz. Nurczyk i rz. Ciek od Narojk.

294606 / 2012-08-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja dopływu do starorzecza rzeki Narew i starorzecza rzeki Narew, na terenie pow. białostockiego, woj. podlaskie

383510 / 2014-11-21 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja wału przeciwpowodziowego - Sulin w km 0+000-1+300, gm. Wizna, pow. Łomża, woj. podlaskie

237636 / 2015-09-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna cieków na terenie powiatu augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego, woj. podlaskie

152214 / 2015-06-23 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Kraśnik - 4 zadania.